Tema: Iværksætteri

Arbejdsgruppen for iværksætteri blev nedsat på september-mødet 2020. Erhvervsministeren havde specifikt bedt medlemmerne om at komme med anbefalinger, som retter et særskilt fokus på, hvordan regeringen kan fjerne barrierer for iværksætteri og vækst.

Regelforum har sendt i alt 16 anbefalinger til regeringen under temaet iværksætteri.

Anbefalingerne er med til at sikre at flere tør tage springe ud i iværksætteri, der dermed vil skabe nye virksomheder og danske arbejdspladser. Derudover har forummet sendt en række anbefalinger, der skal styrke iværksættere og små virksomheders mulighed for at deltage i konkurrencen om offentlige indkøb og udbud. 

Arbejdet i arbejdsgruppen er afsluttet. 

Oversigt over Regelforums 16 iværksætter-anbefalinger sendt til regeringen