ERHVERVSLIVETS INDGANG TIL ENKLERE REGULERING

Forummet er et uafhængigt rådgivende organ nedsat af regeringen, bestående af 21 medlemmer, der repræsenterer et bredt udsnit af Danmark

Oversigt over anbefalinger

Ét samlet overblik over alle Regelforums anbefalinger til regeringen

Få overblik over anbefalinger

Er du stødt på en uforståelig eller besværlig regel?

Og har du et forslag til, hvordan den forbedres? Så send en anbefaling til os:

  1. Anvend anbefalingsskabelonen (pdf), når du skriver din anbefaling
  2. Send den til regelforum@erst.dk

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om formål og lovgrundlag for databehandlingen på erhvervsstyrelsen.dk. 

21 medlemmer peger på regler - nationale og EU - som gør det unødigt besværligt at drive virksomhed og anbefaler enklere løsninger
200+ anbefalinger om enklere regler er sendt til regeringen, som skal behandle dem ud fra et følg eller forklar-princip
5 arbejdsgrupper har behandlet temaerne GDPR, Data, Iværksætteri, Kontrol & tilsyn og Digitaliseringsklar lovgivning. En stående gruppe udarbejder anbefalinger om tidlig interessevaretagelse i EU