Erhvervslivets indgang til enklere regulering

Om forummet

Hvem

Forummet er et uafhængigt rådgivende organ nedsat af regeringen, bestående af 19 medlemmer, der repræsenterer et bredt udsnit af Danmark.

 

Formand er Paul Mollerup.

Vores opgave

Forummet peger på regler, nationale og fra EU, som gør det unødigt besværligt at drive virksomhed, og anbefaler enklere løsninger. Forummet udpeger også barrierer for virksomheders udvikling af ny teknologi eller nye forretningsmodeller.

Mandat

Regeringen har forpligtet sig på enten at følge Regelforums anbefalinger, eller offentligt forklare, hvorfor den ikke følger dem.

 

Vi kalder det: følg-eller-forklar.

Er du stødt på en uforståelig eller besværlig regel?

Og har du et forslag til, hvordan den forbedres? Så send en anbefaling til os:
Anvend anbefalingsskabelonen (pdf), når du skriver din anbefaling.

Indsend anbefaling

Nyheder

Hvad enten man er selvstændig iværksætter i Thy eller en stor virksomhed i København, skal mødet med den offentlige regulering være en enkel og gnidningsfri oplevelse

- Erhvervsminister Simon Kollerup

Anbefalinger

Her finder du Regelforums anbefalinger, som er oversendt til regeringen

Regelforum sender anbefalinger til regeringen om nationale såvel som EU-regler med henblik på at gøre det enklere at drive virksomhed i Danmark. 

Regeringen har forpligtet sig til et følg-eller-forklar-princip, som indebærer, at den enten følger Regelforums anbefalinger eller forklarer, hvorfor den ikke følger dem.

Regelforum har på de seneste tre møder sendt anbefalinger til regeringen: 

Medlemmer

Et uafhængigt organ med 19 medlemmer.

Erhvervslivets EU- og Regelforum består af 19 medlemmer: én formand, tre virksomhedsrepræsentanter, tre sagkyndige og 12 repræsentanter fra danske erhvervs- og forbrugerorganisationer og fagbevægelse.

 • Paul Mollerup (formand), adm. direktør, Danske Advokater
 • Francois Grimal, adm. direktør, Dolle A/S
 • Ib Enevoldsen, managing director, Rambøll Danmark
 • Matias Møl Dalsgaard, stifter og adm. direktør, GoMore
 • Niels Stenfeldt, bestyrelsesformand og investor, Boyum IT Group and Clear View Trade
 • Dorte Sindbjerg Martinsen, professor, Københavns Universitet
 • Pelle Guldborg Hansen, adfærdsforsker, RUC
 • Emil Fannikke Kiær, Politisk direktør, DI
 • Morten Langager, direktør, Dansk Erhverv
 • Jakob Brandt, adm. direktør, SMVdanmark
 • Flemming Nør-Pedersen, direktør, Landbrug & Fødevarer
 • Kent Damsgaard, adm. direktør, Forsikring & Pension
 • Fini Beilin, direktør, Dansk Arbejdsgiverforening
 • Charlotte Jepsen, adm. direktør, FSR
 • Ejner K. Holst, næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation
 • Sofie Nilsson, forhandlingsdirektør, Akademikerne
 • Mads Reinholdt, direktør, Forbrugerrådet Tænk
 • Ane Arnth Jensen, viceadm. direktør, Finans Danmark
 • Jacob K. Clasen, viceadm. direktør, Danske Rederier

Mødeplan

Forummet mødes cirka tre gange årligt.

Mødeplanen for 2021 er: 

 • 25. marts
 • 24. juni
 • 11. november 

Mødeplanen for 2020 var:

Mødeplanen for 2019 var:

 

Anbefalinger som vedtages på et møde, oversendes til regeringen senest tre uger efter afholdt møde.

Arbejdsgrupper

En stor del af forummets arbejde, varetages i nedsatte arbejdsgrupper, som arbejder med et specifikt tema. Der er i øjeblikket nedsat fire arbejdsgrupper:
 

 • Arbejdsgruppen om GDPR
 • Arbejdsgruppen om tidlig interessevaretagelse
 • Arbejdsgruppen om data
 • Arbejdsgruppen om iværksætteri 
 • Arbejdsgruppen om klima og bæredygtighed 

Baggrund

Erhvervslivets EU- og Regelforum rådgiver regeringen om unødvendige udfordringer for danske virksomheder.

Det skal være enkelt at drive en sund og ansvarlig virksomhed. Erhvervslivets EU- og Regelforum er et uafhængigt organ, som rådgiver regeringen om, hvilke regler der gør det unødvendige kompliceret at være virksomhed. Forummet kommer derefter med konkrete anbefalinger til forbedringer.

Forummet er en sammenlægning af de to tidligere rådgivende organer: Virksomhedsforum for enklere regler og Implementeringsrådet. Som noget nyt, skal forummet også rådgive regeringen om, hvordan man skaber lovgivning, som tager hensyn til virksomhedernes muligheder for at anvende nye teknologier og forretningsmodeller. Forummet skal samtidig rådgive om, hvordan det bliver lettere for virksomheder at bevæge sig rundt i offentlige digitale selvbetjeningsløsninger. 

Erhvervslivets EU- og Regelforum har fire arbejdsområder: 

 1. Forenkling af nationale regler.
 2. Forenkling af EU-regler og implementering, samt anbefalinger til tidlig interessevaretagelse vedrørende erhvervsrettet EU-regulering.
 3. Bedre offentligt digitale løsninger og bedre betingelser for anvendelse af nye forretningsmodeller og nye teknologiske trends.
 4. Rådgive regeringen om udvikling og anvendelsen af metoden for erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger og principperne for agil erhvervsrettet regulering.
   

Hvis du vil læse mere om Erhvervslivets EU- og Regelforum, kan du med fordel læse Kommissorium for Erhvervslivets EU- og Regelforum (pdf).

Erhvervsstyrelsens område for Bedre Regulering og Erhvervsministeriets departement fungerer i fællesskab som sekretariat for Erhvervslivets EU- og Regelforum.

Tidligere forslag fra Implementeringsrådet og Virksomhedsforum

Er du på udkig efter tidligere forslag og anbefalinger fra Virksomhedsforum eller Implementeringsrådet? Så kan du finde dem her:

Kontakt

Har du spørgsmål eller kommentarer til forummets arbejde, er du velkommen til at kontakte os på:

regelforum@erst.dk