Erhvervslivets EU- og Regelforums årsside

Regeringen nedsatte i 2019 Erhvervslivets EU- og Regelforum for at understøtte arbejdet med at gøre det enklere og nemmere at drive virksomhed i Danmark.

Regelforum har sat fokus på nogle helt centrale problemstillinger for erhvervslivet. Medlemmerne har blandt andet kigget nærmere på, hvordan GDPR-reglerne kan gøres nemmere at forstå og dermed efterleve. Regelforum har også en fast arbejdsgruppe, som kommer med anbefalinger til regeringen om retningen for den tidlige interessevaretagelse i EU.

Regelforums årsside giver et indblik i det arbejde og nogle af de mere end 100 anbefalinger, som Regelforum har sendt til regeringen siden sit første møde i december 2019.

Formanden for Erhvervslivets EU- og Regelforum, Paul Mollerups, introduktion til årssiden

NB. Udbyderen af servicen sætter cookies på din computer, når du afspiller eller deler videoen. Læs mere om cookies.

Regelforum er bredt repræsenteret

Erhvervslivets EU- og Regelforum består af både erhvervsorganisationer, arbejdstagerorganisationer, Forbrugerrådet TÆNK, sagkyndige og virksomhedsrepræsentanter. Regelforum er dermed bredt repræsenteret. I Regelforums arbejde er der fokus på at finde løsninger, der fungerer for alle.

”Når Regelforum mødes, har vi fokus på at finde fælles løsninger, også selvom vi ofte kan være uenige.

Regler skal helst være så simple og lette at forstå og efterleve som muligt. Men de skal også leve op til formålet, fx ved at beskytte mennesker og miljø og kunne håndhæves effektivt.

Men netop fordi vi laver konsensusanbefalinger, rammer vi den balance.

Det begrænser mulighedsområdet meget, men når vi enes, får vi robuste og gennemtænkte anbefalinger til gavn for både arbejdsgivere og arbejdstagere.”

Fini Beilin, direktør, Dansk Arbejdsgiverforening, medlem af Erhvervslivets EU- og Regelforum

Ejner K. Holst, næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation, medlem af Erhvervslivets EU- og Regelforum

”Forbrugerrådet Tænk er glade for at deltage i Erhvervslivets EU- og Regelforum, fordi det giver os mulighed for at få gode gensidige drøftelser med erhvervslivets organisationer af formålet med og implikationerne af forskellige regler samtidig med, at der dels kan skabes enighed om forenkling af regler, når det er hensigtsmæssigt og dels – og allervigtigst for os - kan værnes om forbrugerbeskyttelsen, når nogen forsøger at forenkle sig ud af denne.”

Mads Reinholdt, direktør, Forbrugerrådet Tænk, medlem af Erhvervslivets EU- og Regelforum

 

GDPR-temaet

Regelforum valgte i 2020 at se nærmere på GDPR-området, fordi databeskyttelsesreglerne gælder alle virksomheder, og for langt de fleste er reglerne komplicerede og omkostningstunge at efterleve.

Regelforum kom med flere bud på, hvordan det kunne blive nemmere for virksomhederne at efterleve reglerne. Forummet havde særligt fokus på gode vejledninger, klare retningslinjer og bindende forhåndsbeskeder fra Datatilsynet, som virksomheder kan bruge i dagligdagen.

”GDPR-reglerne er komplicerede, og det kan være svært og uoverskueligt for virksomheder at finde ud af, hvordan man skal indrette sig, for at være sikker på, at man lever op til reglerne.

Mange har oplevet stor usikkerhed i forhold til hvornår og hvordan, de opererer inden for lovgivningen, og det har gjort, at mange virksomheder bruger mere tid og ressourcer, end de faktisk behøver, for at efterleve reglerne.

Det var derfor, vi stillede en række anbefalinger, hvor vi foreslog, at Datatilsynets vejledninger skulle være så konkrete, at virksomhederne føler sig trygge i, at de lever op til reglerne. Datatilsynet har på baggrund af vores anbefalinger tydeliggjort flere af deres vejledninger.”

Matias Møl Dalsgaard, stifter og adm. direktør, GoMore, virksomhedsrepræsentant i Erhvervslivets EU- og Regelforum

14 anbefalinger om enklere regler indenfor GDPR er sendt til regeringen.

DU KAN LÆSE ANBEFALINGERNE HER

Tidlig interessevaretagelse

En stor del af de regler, vi har i Danmark, udspringer af fælles regulering i EU. 

Regelforum har en særlig opgave i forhold til at rådgive regeringen om erhvervsrettet EU-regulering, hvor der er behov for en tidlig og proaktiv indsats for at gøre danske synspunkter gældende.

Regelforum har derfor en permanent arbejdsgruppe, som udarbejder anbefalinger til tidlig interessevaretagelse, og som kommer med anbefalinger til hvert møde.  

”EU fylder fortsat mere i den erhvervsrettede regulering, hvorfor det er vigtigere end nogensinde at have et tidligt fokus på, hvad der sker. Fælles europæisk lovgivning er en kompliceret proces med mange interesser.

Regelforummet er et vigtigt organ til at fortælle Regeringen, hvad der rører sig i erhvervslivet, for at kunne komme i gang med at påvirke kommende direktiver og forordninger fra start.

Igennem Regelforummet kan vi, når vi er er enige, som interesseorganisationer komme med anbefalinger til, hvilke prioriteter regeringen skal arbejde for bliver afspejlet i EU.

Regeringen har indtil nu fulgt alle de 37 anbefalinger, Regelforum har stillet, hvilket vi kvitter for”.

Morten Langager, direktør, Dansk Erhverv, medlem af Erhvervslivets EU- og Regelforum

37 anbefalinger om tidlig interessevaretagelse er sendt til regeringen.

DU KAN LÆSE ANBEFALINGERNE HER

Anbefalingen om at søge voksenlærlingetilskud via Nemrefusion

Regelforums anbefalinger har ofte fokus på forbedringer af udmøntningen af gældende regler snarere end at fjerne en regel. Regelforum har bl.a. stillet flere anbefalinger, der øger brugervenligheden på erhvervsrettede statslige IT-løsninger, så det letter administrationen for virksomhederne.

Regelforum anbefalede i 2021 at gøre det muligt at søge voksenlærlingetilskud via Nemrefusion, fordi kommunerne brugte forskellige systemer og formater til behandling af anmodning om udbetalinger af tilskud. Det gjorde det unødvendigt besværligt for virksomheder at søge tilskud på tværs af kommunegrænser.

Det var derfor, at Erhvervslivets EU- og Regelforum anbefalede, at det skulle gøres obligatorisk for virksomheder og kommuner at anvende NemRefusion, når de løbende anmoder om og behandler udbetaling af tilskud i voksenlærlingeordningen

”Regeringen valgte at følge vores anbefaling, og den nye ordning med obligatorisk brug af NemRefusion for virksomheder og kommuner trådte kraft i maj 2022. Det er en mindre, men relevant, ændring af gældende regler, som fjerner uensartet praksis på tværs af kommunerne, og dermed gør det meget lettere for virksomheder at søge voksenlærling tilskud. Og forhåbentlig gør det, at flere virksomheder vil gøre bruge at voksenlærlinge på tværs af de kommuner, de opererer i”.

 

Emil Fannikke Kiær, politisk direktør, DI, medlem af Erhvervslivets EU- og Regelforum.

Du kan læse mere om Erhvervslivets EU- og Regelforum på hjemmesiden. Her kan du også læse alle Regelforums anbefalinger og regeringens svar.