Temaer

En stor del af forummets arbejde, varetages i nedsatte arbejdsgrupper, som arbejder med et specifikt tema.

Der er i øjeblikket nedsat fire arbejdsgrupper:

  • Arbejdsgruppen for GDPR
  • Arbejdsgruppen for tidlig interessevaretagelse
  • Arbejdsgruppen for data
  • Arbejdsgruppen for iværksætteri