Temaer

En stor del af forummets arbejde, varetages i nedsatte arbejdsgrupper, som arbejder med et specifikt tema.

Tema om tidlig interessevaretagelse

Se mere om Regelforums TIV-anbefalinger