Temaer

En stor del af forummets arbejde, varetages i nedsatte arbejdsgrupper, som arbejder med et specifikt tema.

Tema om tidlig interessevaretagelse

Se mere om Regelforums TIV-anbefalinger

Tema om digitaliseringsklar lovgivning

Se mere om Regelforums tema om digitaliseringsklar lovgivning

Tema om Implementering af kommende EU-regulering om bæredygtighed og digitalisering

Se mere om Regelforums tema om Implementering af kommende EU-regulering om bære…