Nyhed

16 nye anbefalinger sendt til regeringen og nyt fokus på kontrol og tilsyn

Medlemmerne af Regelforum har på sit seneste møde vedtaget en række anbefalinger, som nu sendes til regeringen Forummet har bl.a. sendt 9 anbefalinger, som vil styrke iværksætteres og små virksomheders mulighed for at deltage i og konkurrere om offentlige indkøb og udbud.

  • 25. juni 2021

Den offentlige sektor køber hvert år varer og tjenester for ca. 380 mia. kr. Der er dog flere undersøgelser, som viser, at det er svært for små virksomheder og iværksættere at byde på offentlige indkøb. Denne problemstilling har Regelforum sat fokus på i det nyeste bundt af anbefalinger til regeringen. 

Regelforum har blandt andet sendt en anbefaling til regeringen, som styrker iværksætteres og SMV’ers mulighed for at blive udvalgt i udbud med prækvalifikation. Forummet anbefaler, at det skrives ind i udbudsloven, at ordregivere kan lægge vægt på virksomhedsprofiler, herunder iværksættere og SMV’er, i forbindelse med udvælgelse af ansøgere.  

Paul Mollerup, formand for Erhvervslivets EU- og Regelforum, udtaler:

”Det er ærgerligt, at mange små virksomheder oplever det som vanskeligt at byde på offentlige indkøb og udbud. En kontrakt med det offentlige giver små og nystartede virksomheder mulighed for at teste og validere deres produkt eller løsning. Derfor kommer vi nu med 9 konkrete bud på, hvordan det kan blive lettere for de små virksomheder og iværksættere at byde på offentlige opgaver.” 

Erhvervslivets EU- og Regelforum vedtog også andre anbefalinger på mødet. Medlemmerne har sendt en anbefaling til regeringen om, at den nuværende vejledning om anmodning voksenlærlingetilskud skal ændres. Virksomheder, som gør brug af voksenlærlinge, har mulighed for at søge tilskud. Før 1. januar 2020 var det muligt for virksomheder at sende én samlet anmodning for alle voksenlærlinge til ét jobcenter uanset hvor i landet lærlingene havde opholdskommune. Det er det ikke længere.  


Emil Fannikke Kiær, Politisk direktør i DI, udtaler

”I dag skal en stor landsdækkende virksomhed, som har afdelinger og voksenlærlinge i flere forskellige kommuner sende en månedlig anmodning om tilskud til voksenlærlinge for hver kommune, hvor deres voksenlærlinge er bosat. Det er blevet unødigt administrativt besværligt for virksomhederne at anmode om udbetaling af voksenlærlingetilskud. Når man fra regeringens side ønsker, at virksomhederne engagerer sig stærkere i at tilbyde voksenlærlingepladser, er det mærkværdigt, at man samtidig har indført en administrativ ordning, som er besværlig for virksomhederne. Regelforum ønsker derfor regler og kommunal praksis, som gør det muligt for virksomheder at sende én samlet anmodning for alle voksenlærlinge til ét jobcenter uanset hvor i landet lærlingene er bosat”

Paul Mollerup, formand for Erhvervslivets EU- og Regelforum, uddyber

”Samfundet skriger på flere med en erhvervsuddannelse. Samtidig har man gjort det vanskeligere for de virksomheder, der udviser samfundssind og tager voksenlærlinge ind, at søge om det tilskud, de er berettiget til. Der er derfor behov for, at reglerne bliver ændret hurtigst muligt.”


Regelforum har også besluttet at tage hul på et nyt tema om kontrol og tilsyn.  Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som bl.a. skal se på ”bedste praksis” og komme med anbefalinger, som bidrager til, at viden om gode løsninger spredes på tværs af myndighedsområder. 


Oversigt over Regelforums 16 anbefalinger sendt til regeringen

Vi hører gerne fra dig!
Er du stødt på en uforståelig eller besværlig regel? Hent vores anbefalingsskabelon på Regelforums hjemmeside  og send dit forslag til, hvordan reglen kan forbedres.