Nyhed

Nye anbefalinger til regeringen skal gøre, at flere tør springe ud i iværksættertilværelsen og skabe nye virksomheder og danske arbejdspladser

Regelforum har sendt 12 nye anbefalinger til regeringen. Syv af anbefalingerne handler om at skabe bedre vilkår og muligheder for iværksættere.

  • 26. marts 2021

Det skal ske ved at skabe bedre adgang til risikovillig kapital bl.a. ved at fjerne barrierer for crowdfunding og ved at skabe bedre muligheder for generationsskifte i landbruget. Derudover skal der være gode vilkår for nye forretningsmodeller, som understøtter udvikling af innovative løsninger. Det skal desuden være nemmere for iværksættere at efterleve og tilgå forskellige myndigheders regler og digitale løsninger, når man opstarter en fødevarevirksomhed.

Paul Mollerup, formand for Erhvervslivets EU- og Regelforum, udtaler:

”Erhvervsministeren bad os om at rette fokus på rammevilkår og barrierer for iværksættere og komme med konkrete anbefalinger til forbedringer til regeringen. Jeg er glad for, at Regelforum allerede nu kan sende det første sæt af anbefalinger til ministeren, som skal bidrage til, at iværksættere får gode betingelser for at udvikle sig i Danmark, og at reguleringen er målrettet og let at forstå.”

Francois Grimal, adm. direktør i Dolle A/S og medlem af Erhvervslivets EU- og Regelforum, peger på, at det skal være nemmere for nystartede virksomheder at efterleve komplicerede regler:

”For mig har det bl.a. været afgørende at se på de udfordringer, man møder, hvis man vil starte en fødevarevirksomhed. Det er en regeljungle og en meget vanskelig opgave at sætte sig ind i de mange forskellige registrerings- og indberetningsløsninger på tværs af forskellige myndigheder. Det kommer vi nu med en helt konkret anbefaling til, hvordan regeringen kan løse uden, at det kræver regelændringer eller kompromitterer beskyttelsen af forbrugerne.” 

De 7 anbefalinger om iværksætteri er første skridt på vejen mod en nemmere tilværelse for iværksættere, og Regelforum fortsætter arbejdet med at identificere konkrete udfordringer og løsninger for nystartede virksomheder i Danmark. 

Alle 12 anbefalinger skal besvares af regeringen ud fra et ”følg eller forklar”-princip. Det betyder, at regeringen enten skal følge anbefalingerne eller forklare, hvorfor den ikke gør det. Udover iværksætter-anbefalingerne har forummet også sendt anbefalinger inden for temaerne data og tidlig interessevaretagelse i EU (TIV). 

Regelforums 12 anbefalinger:

Vi hører gerne fra dig

Er du stødt på en uforståelig eller besværlig regel?

Send dit forslag til, hvordan reglen kan forbedres til os via regelforum@erst.dk