Anbefalinger

Her finder du en oversigt over alle anbefalinger fra Erhvervslivets EU- og Regelforum til regeringen.

No items
ID Titel År Status Tema
1 ETABLERING AF ET STÅENDE GDPR-KONTAKTUDVALG FOR FORBRUGER- OG ERHVERVSORGANISATIONER MV. 2020 Følges GDPR
2 BEHOV FOR STØRRE GENNEMSIGTIGHED OM DATATILSYNETS PRAKSIS 2020 Følges GDPR
3 UDFORDRINGER VED BRUG AF CLOUD-TJENESTER 2020 Følges GDPR
4 OVERFØRSEL TIL TREDJELANDE 2020 Følges GDPR
5 LEMPELSE AF OPLYSNINGSPLIGTEN NÅR OPLYSNINGER BEHANDLES PÅ BAGGRUND AF EN HENVENDELSE 2020 Følges GDPR
6 MINIMUMSGRÆNSE FOR ANMELDELSE AF SIMPLE DATABRUD TIL DATATILSYNET 2020 Følges ikke GDPR
7 TJEKLISTER OG VEJLEDNINGER TIL KONTROL AF DATABEHANDLERE 2020 Følges GDPR
8 FASTLÆGGELSE AF ROLLEFORDELING, NÅR ERHVERVSLIVET ER LEVERANDØR TIL DET OFFENTLIGE 2020 Følges delvist GDPR
9 BEHOV FOR TJEKLISTE OG SKABELONER SOM DOKUMENTATION FOR COMPLIANCE 2020 Følges GDPR
10 UDVIKLING AF SMV-KONCEPT FOR EFTERLEVELSE AF REGLERNE 2020 Følges GDPR

226 anbefalinger på listen Hent liste som CSV-fil 

Du kan downloade anbefalinger på desktop-versionen af denne side.