Anbefalinger

Her finder du en oversigt over alle anbefalinger fra Erhvervslivets EU- og Regelforum til regeringen.

No items
ID Titel År Status Tema
21 FORNYET STRATEGI OM FINANSIERING AF DEN BÆREDYGTIGE OMSTILLING MOD ET KLIMANEUTRALT EU I 2050 2020 Følges Tidlig interessevaretagelse
22 DEN KOMMENDE ÆNDRING AF DIREKTIV OM IKKE-FINANSIEL RAPPORTERING (NFRD) SKAL SIKRE SAMMENHÆNG TIL INTERNATIONALE STANDARDER, DEN FINANSIELLE RAPPORTERING GENERELT OG TIL KRAVENE I DSCLOSURE- OG TAKSONOMOIFORORDNINGEN TIL DEN FINANSIELLE SEKTOR 2020 Følges Tidlig interessevaretagelse
23 EUROPÆISKE SORTERINGSKRITERIER FOR AFFALD 2020 Følges Tidlig interessevaretagelse
24 EU'S RETNINGSLINJER FOR GRADUEREDE BIDRAG 2020 Følges Tidlig interessevaretagelse
25 GEOBLOCKING REVISION 2020 Følges Tidlig interessevaretagelse
26 DEN DANSKE REGERING BØR ENGAGERE SIG IFT. AT ADRESSERE UDFORDRINGER MED UNFAIR KONKURRENCE FRA TREDJELAND 2020 Følges Tidlig interessevaretagelse
27 REVIDERING AF FUSIONSLOVGIVNINGEN FOR AT TILLADE STØRRE FUSIONER 2020 Følges Tidlig interessevaretagelse
28 WHISTLEBLOWERDIREKTIVET 2020 Øvrige anbefalinger
29 ØGEDE INDBERETNINGSKRAV TIL KOMMISSIONEN FOR FØDEVAREVIRKSOMHEDER 2020 Øvrige anbefalinger
30 REDUKTION AF VISSE PLASTPRODUKTERS MILJØPÅVIRKNING 2020 Øvrige anbefalinger

200 anbefalinger på listen Hent liste som CSV-fil 

Du kan downloade anbefalinger på desktop-versionen af denne side.