Anbefalinger

Her finder du en oversigt over alle anbefalinger fra Erhvervslivets EU- og Regelforum til regeringen.

No items
ID Titel År Status Tema
51 FORENKLING AF KOMPETENCEKRAVS-BEKENDTGØRELSEN PÅ FORSIKRINGSOMRÅDET 2020 Følges ikke Øvrige anbefalinger
52 JURIDISK KLARHED OM ANSVARSDELINGEN MELLEM GENERALDIREKTORATET FOR HANDEL (DG TRADE) OG DET EUROPÆISKE KONTOR FOR BEKÆMPELSE AF SVIG (OLAF) I SAGER OM SVINDEL PÅ HANDELSOMRÅDET 2020 Følges Tidlig interessevaretagelse
53 ADGANG TIL MODERNE GENTEKNOLOGIER GENNEM EN TIDSSVARENDE REGULERING 2020 Følges Tidlig interessevaretagelse
54 DATATILSYNET SKAL KUNNE FORHANDLE RETNINGSLINJER I SAMARBEJDE MED RELEVANTE INTERESSENTER 2020 Følges ikke GDPR
55 EN NATIONAL DATASTRATEGI 2020 Følges delvist DATA
56 PRINCIPPER FOR NATIONAL DATAGOVERNANCE MELLEM MYNDIGHEDER OG VIRKSOMHEDER 2020 Følges delvist DATA
57 OFFENTLIGT-PRIVAT SAMARBEJDSFORUM SKAL IDENTIFICERE PROJEKTER TIL DATAPARTNERSKABER OG SYSTEMUDVIKLING, SOM KAN EFFEKTIVISERE DATAUDVEKSLINGEN MELLEM DET OFFENTLIGE OG PRIVATE 2020 Følges delvist DATA
58 SKAB LET ADGANG TIL BYGNINGSDATA 2020 Følges delvist DATA
59 OFFENTLIGGØR ERHVERVSMÆSSIGE INDBRUDSDATA I REALTID 2020 Følges ikke DATA
60 MOTORREGISTERET SKAL IKKE PÅLÆGGE VIRKSOMHEDERNE INDBERETNINGSBYRDER, NÅR DE SAMME OPLYSNINGER KAN KØBES PÅ MARKEDET 2020 Følges ikke DATA

185 anbefalinger på listen Hent liste som CSV-fil 

Du kan downloade anbefalinger på desktop-versionen af denne side.