Anbefalinger

Her finder du en oversigt over alle anbefalinger fra Erhvervslivets EU- og Regelforum til regeringen.

No items
ID Titel År Status Tema
48 NÆRINGSDEKLARATION FOR FØDEVARER SOM SÆLGES FRA DETAIL TIL DETAIL 2020 Følges delvist Øvrige anbefalinger
147 Tilpasning af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener 2022 Øvrige anbefalinger
117 ‘FÆLLES DIGITAL INDREJSELØSNING’ FOR INTERNATIONALE BORGERE I ICS-CENTRENE I DANMARK 2021 Følges delvist Øvrige anbefalinger
174 Access to skilled labour to support the twin transition and ensure competitiveness 2023 Følges Tidlig interessevaretagelse
53 ADGANG TIL MODERNE GENTEKNOLOGIER GENNEM EN TIDSSVARENDE REGULERING 2020 Følges Tidlig interessevaretagelse
47 ÆNDRING AF BLANKET OM KONTROLLEREDE TRANSAKTIONER TIL SKATTESTYRELSEN – (BLANKET 05.021) 2020 Følges delvist Øvrige anbefalinger
101 ÆNDRING AF VEJLEDNING OM ANMODNING OM VOKSENLÆRLINGETILSKUD 2021 Følges delvist Øvrige anbefalinger
42 AFSKAF KRAVET OM SPILBESTYRER 2020 Foreløbig besvaret Øvrige anbefalinger
134 AFSKAFT KRAV OM DOBBELTINDBERETNING FOR MODTAGELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD 2022 Følges delvist Øvrige anbefalinger
89 ALDERSKRAVET PÅ REFERENCER VED OFFENTLIGE UDBUD SKAL GØRES MERE FLEKSIBELT 2021 Følges delvist Iværksætteri

226 anbefalinger på listen Hent liste som CSV-fil 

Du kan downloade anbefalinger på desktop-versionen af denne side.