Anbefalinger

Her finder du en oversigt over alle anbefalinger fra Erhvervslivets EU- og Regelforum til regeringen.

No items
ID Titel År Status Tema
185 Nabotjek af krav til opbevaringstemperatur, definition af ferske fiskevarer og uforarbejdede fiskevarer 2023 Behandles af regeringen Øvrige anbefalinger
184 Energieffektivitetsdirektivet. 2023 Behandles af regeringen Øvrige anbefalinger
183 Beredskabsplan i tilfælde af manglende adgang til centrale offentlige digitale løsninger 2023 Behandles af regeringen Øvrige anbefalinger
182 Danske myndigheder skal kvalitetssikre de danske oversættelser af EU-regulering som delegerede forordninger, regulatoriske tekniske standarder m.fl. 2023 Behandles af regeringen Øvrige anbefalinger
181 Mulighed for at forsikringsvirksomheder og forsikringsholdingvirksomheder kan aflægge regnskab efter IFRS på enkeltselskabsniveau. 2023 Behandles af regeringen Øvrige anbefalinger
180 Forbedring af ATP-godkendelse af køle- og frysetrailere i international trafik 2023 Behandles af regeringen Øvrige anbefalinger
179 Nabotjek af særligt certificeringskrav til statsautoriserede revisorer, der reviderer penge- og realkreditinstitutter og forsikrings- og pensionsselskaber (PIE-certificering) 2023 Behandles af regeringen Øvrige anbefalinger
178 Nabotjek af krav til virksomhedernes håndtering af fødevarer med synlig mug 2023 Behandles af regeringen Øvrige anbefalinger
177 Bilejeres ret til egne bildata 2023 Behandles af regeringen Tidlig interessevaretagelse
176 Strengthening social dialogue 2023 Følges Tidlig interessevaretagelse

185 anbefalinger på listen Hent liste som CSV-fil 

Du kan downloade anbefalinger på desktop-versionen af denne side.