Anbefalinger

Her finder du en oversigt over alle anbefalinger fra Erhvervslivets EU- og Regelforum til regeringen.

Ingen elementer valgt.

No items
ID Titel År Status Tema
104 Tilgængelighedsdirektivet 2021 Øvrige anbefalinger
103 NABOTJEK AF CERTIFICERING AF TYSKE FESTTELTE 2021 Følges Øvrige anbefalinger
102 NABOTJEK AF SÆRLIGE DANSKE OFFENTLIGGØRELSESKRAV OM SOLVENSFORHOLD TIL PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTER OG VISSE FONDSMÆGLERSELSKABER. 2021 Følges Øvrige anbefalinger
101 ÆNDRING AF VEJLEDNING OM ANMODNING OM VOKSENLÆRLINGETILSKUD 2021 Foreløbig besvaret Øvrige anbefalinger
100 DIGITAL LØSNING TIL EFFEKTIV KONTROL AF POLITISK EKSPONEREDE PERSONER (PEP) OG DERES NÆRTSTÅENDE OG NÆRE SAMARBEJDSPARTNERE. 2021 Foreløbig besvaret Øvrige anbefalinger
99 EUROPÆISK SUNDHEDSDATARUM 2021 Følges Tidlig interessevaretagelse
98 ETABLERING AF NYT EUROPÆISK AGENTUR FOR KRISEBEREDSKAB- OG INDSATS PÅ SUNDHEDSOMRÅDET 2021 Følges Tidlig interessevaretagelse
97 HORISONTALE EU-REGLER VEDR. CYBERSIKKERHED FOR PRODUKTER 2021 Følges Tidlig interessevaretagelse
96 EU-KOMMISSIONENS KOMMENDE FORSLAG OM INDIVIDUELLE UDDANNELSESKONTI 2021 Følges Tidlig interessevaretagelse
95 NABOTJEK AF ANVENDELSEN AF TRO- OG LOVEERKLÆRINGER SOM DOKUMENTATION VED TILBUD 2021 Behandles af regeringen Iværksætteri

104 anbefalinger på listen Hent liste som CSV-fil 

Du kan downloade anbefalinger på desktop-versionen af denne side.