Anbefalinger

Her finder du en oversigt over alle anbefalinger fra Erhvervslivets EU- og Regelforum til regeringen.

No items
ID Titel År Status Tema
105 TILGÆNGELIGHEDSDIREKTIVET II 2021 Øvrige anbefalinger
106 MEDARBEJDERE, DER ER SIKKERHEDSGODKENDT EFTER HØJESTE NIVEAU, SKAL IKKE SIKKERHEDSGODKENDES TIL NYE OPGAVER, DER KRÆVER LAVERE SIKKERHEDSNIVEAU 2021 Behandles af regeringen Øvrige anbefalinger
107 SIKKERHEDSGODKENDELSER BØR GÆLDE PÅ TVÆRS AF DE OFFENTLIGE MYNDIGHEDER 2021 Behandles af regeringen Øvrige anbefalinger
108 MULIGHED FOR AT SØGE VOKSENLÆRLINGETILSKUD VIA NEMREFUSION 2021 Følges Øvrige anbefalinger
109 EVALUERING AF DIREKTIVET OM INDUSTRIELLE EMISSIONER(IE-DIREKTIVET) 2021 Følges Tidlig interessevaretagelse
110 HARMONISEREDE SERVICESTANDARDER 2021 Følges Tidlig interessevaretagelse
111 PROJEKT OM VIDENDELING OM INTELLIGENT UDVÆLGELSE AF VIRKSOMHEDER TIL TILSYN 2021 Følges Kontrol og tilsyn
112 PROJEKT OM BEST-PRACTICE FOR ENSARTET HÅNDHÆVELSE PÅ TILSYN 2021 Følges Kontrol og tilsyn
113 BEDRE KONKURRENCEEVNE GENNEM TILSTRÆKKELIG OG BEDRE KONTROL 2021 Følges delvist Kontrol og tilsyn
114 HARMONISERING AF PRAKSIS FOR EKSPORT AF DUAL-USE PRODUKTER 2021 Følges Øvrige anbefalinger

24 anbefalinger på listen Hent liste som CSV-fil 

Du kan downloade anbefalinger på desktop-versionen af denne side.