Implementeringsrådet

Implementeringsrådet blev nedlagt i forbindelse med etableringen af Erhvervslivets EU- og Regelforum. Hvis du er interesseret i at læse mere om rådets arbejde, kan du her på siden finde kommissorium, forretningsorden, referater og anbefalinger. 

Svar fra Implementeringsudvalget

Implementeringsrådets anbefalinger blev sendt til Regeringens Implementeringsudvalg. Udvalget tog herefter stilling til hvert enkelt anbefaling. Nedenfor kan du finde Implementeringsudvalgets tilbagemeldinger.