Formål og medlemmer

Erhvervslivets EU- og Regelforum har 21 medlemmer, der på møder og i arbejdsgrupper arbejder for regelforenkling ud fra et virksomhedsperspektiv - både nationalt og med hensyn til EU-regler og deres implementering.

Forummet peger på regler - nationale og fra EU - som gør det unødigt besværligt at drive virksomhed, og anbefaler enklere løsninger.

Medlemmerne af forummet rådgiver også regeringen om, hvordan man skaber lovgivning, som tager hensyn til virksomhedernes muligheder for at anvende nye teknologier og forretningsmodeller.

Forummet skal samtidig også rådgive om, hvordan det bliver lettere for virksomheder at bevæge sig rundt i offentlige digitale selvbetjeningsløsninger.

Erhvervslivets EU- og Regelforum har fire arbejdsområder:

 • Forenkling af nationale regler
 • Forenkling af EU-regler og implementering, samt anbefalinger til tidlig interessevaretagelse vedrørende erhvervsrettet EU-regulering
 • Bedre offentligt digitale løsninger og bedre betingelser for anvendelse af nye forretningsmodeller og nye teknologiske trends
 • Rådgive regeringen om udvikling og anvendelsen af metoden for erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger og principperne for agil erhvervsrettet regulering

Regeringen har forpligtet sig til enten at følge Regelforums anbefalinger, eller offentligt forklare, hvorfor den ikke følger dem.

Medlemmer

Erhvervslivets EU- og Regelforum består af 21 medlemmer: Èn formand, tre virksomhedsrepræsentanter, tre sagkyndige og fjorten repræsentanter fra danske erhvervs- og forbrugerorganisationer og fagbevægelse.

 • Paul Mollerup (formand), adm. direktør, Danske Advokater
 • Dorte Sindbjerg Martinsen, professor, Københavns Universitet
 • Jens Nymand Christensen, seniorrådgiver, Creative Business Network
 • Erdem Ovacik, stifter og bestyrelsesmedlem, Donkey Republic
 • Lars Engbork, adm. direktør, Visma E-conomic A/S
 • Lisbeth Barnbæk Nielsen, CEO, BM Silo
 • Carina Ohm, partner, PwC
 • Emil Fannikke Kiær, politisk direktør, DI
 • Morten Langager, direktør, Dansk Erhverv
 • Janus Broe Malm, vicedirektør, AC-Akademikerne
 • Uffe Rabe Krag, politisk chef, Forbrugerrådet TÆNK
 • Ane Arnth Jensen, viceadm. direktør, Finans Danmark
 • Jakob K. Clasen, direktør, Danske Rederier
 • Henrik Jensen, organisationssekretær, CO-industri
 • Troels Blicher Danielsen, adm. direktør, TEKNIQ-Arbejdsgiverne
 • Jesper Beinov, direktør, SMVdanmark
 • Merete Juhl, adm. direktør, Landbrug og Fødevarer
 • Kent Damsgaard, adm. direktør, Forsikring og Pension
 • Jannik Bay, uddannelses- og integrationschef, Dansk Arbejdsgiverforening
 • Camilla Hesselby, vicedirektør, FSR
 • Nanna Højlund, næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation

Baggrund: Implementeringsrådet

Implementeringsrådet blev nedlagt i forbindelse med etableringen af Erhvervslivets EU- og Regelforum.

Hvis du er interesseret i at læse mere om rådets arbejde, kan du her på siden finde kommissorium, forretningsorden, referater og anbefalinger.

Baggrund: Virksomhedsforum for enklere regler

Virksomhedsforum for enklere regler har fra 2012 frem til 2019 fungeret som et uafhængigt rådgivende organ for regeringens arbejde med at lette erhvervslivets omkostninger og medvirke til at gøre det enklere – billigere og lettere – at drive virksomhed i Danmark.

Læs mere om Virksomhedsforum