Formål og medlemmer

Erhvervslivets EU- og Regelforum har 19 medlemmer, der på møder og i arbejdsgrupper arbejder for regelforenkling ud fra et virksomhedsperspektiv - både nationalt og med hensyn til EU-regler og deres implementering.

Forummet peger på regler - nationale og fra EU - som gør det unødigt besværligt at drive virksomhed, og anbefaler enklere løsninger.

Medlemmerne af forummet rådgiver også regeringen om, hvordan man skaber lovgivning, som tager hensyn til virksomhedernes muligheder for at anvende nye teknologier og forretningsmodeller.

Forummet skal samtidig også rådgive om, hvordan det bliver lettere for virksomheder at bevæge sig rundt i offentlige digitale selvbetjeningsløsninger.

Erhvervslivets EU- og Regelforum har fire arbejdsområder:

 • Forenkling af nationale regler
 • Forenkling af EU-regler og implementering, samt anbefalinger til tidlig interessevaretagelse vedrørende erhvervsrettet EU-regulering
 • Bedre offentligt digitale løsninger og bedre betingelser for anvendelse af nye forretningsmodeller og nye teknologiske trends
 • Rådgive regeringen om udvikling og anvendelsen af metoden for erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger og principperne for agil erhvervsrettet regulering

Regeringen har forpligtet sig til enten at følge Regelforums anbefalinger, eller offentligt forklare, hvorfor den ikke følger dem.

Erhvervslivets EU- og Regelforums medlemmer

Medlemmer

Erhvervslivets EU- og Regelforum består af 19 medlemmer: Èn formand, tre virksomhedsrepræsentanter, tre sagkyndige og tolv repræsentanter fra danske erhvervs- og forbrugerorganisationer og fagbevægelse.

 • Paul Mollerup (formand), adm. direktør, Danske Advokater
 • Francois Grimal, adm. direktør, Dolle A/S
 • Ib Enevoldsen, managing director, Rambøll Danmark
 • Matias Møl Dalsgaard, stifter og adm. direktør, GoMore
 • Niels Stenfeldt, bestyrelsesformand og investor, Boyum IT Group and Clear View Trade
 • Dorte Sindbjerg Martinsen, professor, Københavns Universitet
 • Pelle Guldborg Hansen, adfærdsforsker, RUC
 • Emil Fannikke Kiær, Politisk direktør, DI
 • Morten Langager, direktør, Dansk Erhverv
 • Jakob Brandt, adm. direktør, SMVdanmark
 • Flemming Nør-Pedersen, direktør, Landbrug & Fødevarer
 • Kent Damsgaard, adm. direktør, Forsikring & Pension
 • Fini Beilin, direktør, Dansk Arbejdsgiverforening
 • Camilla Hesselby, Faglig direktør, FSR
 • Ejner K. Holst, næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation
 • Sofie Nilsson, forhandlingsdirektør, Akademikerne
 • Mads Reinholdt, direktør, Forbrugerrådet Tænk
 • Ane Arnth Jensen, viceadm. direktør, Finans Danmark
 • Jacob K. Clasen, viceadm. direktør, Danske Rederier

Baggrund: Implementeringsrådet

Implementeringsrådet blev nedlagt i forbindelse med etableringen af Erhvervslivets EU- og Regelforum.

Hvis du er interesseret i at læse mere om rådets arbejde, kan du her på siden finde kommissorium, forretningsorden, referater og anbefalinger.

Baggrund: Virksomhedsforum for enklere regler

Virksomhedsforum for enklere regler har fra 2012 frem til 2019 fungeret som et uafhængigt rådgivende organ for regeringens arbejde med at lette erhvervslivets omkostninger og medvirke til at gøre det enklere – billigere og lettere – at drive virksomhed i Danmark.

Læs mere om Virksomhedsforum