Anbefalinger

Her finder du en oversigt over alle anbefalinger fra Erhvervslivets EU- og Regelforum til regeringen.

No items
ID Titel År Status Tema
58 SKAB LET ADGANG TIL BYGNINGSDATA 2020 Følges delvist DATA
80 ØGET BRUG AF ELEKTRONISK FAKTURERING B2B 2021 Følges DATA
81 BEDRE DIGITALE BRUGERREJSER FOR BORGERE OG VIRKSOMHEDER PÅ TVÆRS AF DEN OFFENTLIGE OG PRIVATE SEKTOR 2021 Følges delvist DATA
60 MOTORREGISTERET SKAL IKKE PÅLÆGGE VIRKSOMHEDERNE INDBERETNINGSBYRDER, NÅR DE SAMME OPLYSNINGER KAN KØBES PÅ MARKEDET 2020 Følges ikke DATA
59 OFFENTLIGGØR ERHVERVSMÆSSIGE INDBRUDSDATA I REALTID 2020 Følges ikke DATA
56 PRINCIPPER FOR NATIONAL DATAGOVERNANCE MELLEM MYNDIGHEDER OG VIRKSOMHEDER 2020 Følges delvist DATA
57 OFFENTLIGT-PRIVAT SAMARBEJDSFORUM SKAL IDENTIFICERE PROJEKTER TIL DATAPARTNERSKABER OG SYSTEMUDVIKLING, SOM KAN EFFEKTIVISERE DATAUDVEKSLINGEN MELLEM DET OFFENTLIGE OG PRIVATE 2020 Følges delvist DATA
55 EN NATIONAL DATASTRATEGI 2020 Følges delvist DATA
54 DATATILSYNET SKAL KUNNE FORHANDLE RETNINGSLINJER I SAMARBEJDE MED RELEVANTE INTERESSENTER 2020 Følges ikke GDPR
1 ETABLERING AF ET STÅENDE GDPR-KONTAKTUDVALG FOR FORBRUGER- OG ERHVERVSORGANISATIONER MV. 2020 Følges GDPR

226 anbefalinger på listen Hent liste som CSV-fil 

Du kan downloade anbefalinger på desktop-versionen af denne side.