Nummer: 59

OFFENTLIGGØR ERHVERVSMÆSSIGE INDBRUDSDATA I REALTID

Danske håndværksvirksomheder er udsat for mange indbrud i deres varebiler og tyverier fra byggepladser, hvor maskiner og værktøj bliver stjålet. 

Erhvervslivets EU- og Regelforum anbefaler, at Rigspolitiet offentliggør nær-realtidsdata på indbrud i varebiler og på byggepladser. Det vil gøre det muligt at kortlægge, hvor problemerne er størst, og derved iværksætte forebyggende tiltag. 
 

Dato:
15. december 2020
Type af anbefaling:
National lovgivning
Tema:
DATA
Ansvarlig ministerium:
Skatteministeriet
Status på anbefaling:
Følges ikke

Danske håndværksvirksomheder oplever i stor stil, at indbrudstyve tømmer både varebiler og byggepladser for maskiner og værktøj. Der kan gå op til et halvt år efter indbruddet er begået, før indbrudsdata offentliggøres. Når der går så lang tid, før de nødvendige tal offentliggøres, er informationerne reelt forældede og kan ikke længere anvendes til at skabe en proaktiv handling fra omkringliggende virksomheder.

De manglende data om indbrudstyvenes aktiviteter gør branchen ikke har mulighed for at reagere, hvis der sker en stigning i indbrud i lokalområdet, eller hvis man løser en opgave i et lokalområde, hvor man ikke kender til den forhøjede risiko. Ligeledes er det svært for brancheforeninger eller forsikringsselskaber at vejlede virksomheder ordentligt. 

Rigspolitiets opgørelse viser, at der i 2019 blev anmeldt 5195 indbrud i varebiler/lastbiler og 152 indbrud på byggepladser. Men medio november 2020 er der stadig ikke nyere tal end 1. kvartal tilgængeligt på rigspolitiets hjemmeside.

En rundspørge blandt TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemsvirksomheder viser, at knap hvert tredje installationsfirma har været udsat for indbrud i servicebiler i 2019. 28% af virksomhederne svarer i samme undersøgelse, at problemet med indbrud på byggepladser og fra varebiler bliver større år for år.

Hurtige og valide offentlige data har meget stor værdi, og indbrudsdata kan dermed gå fra at være statistik til et konkret værktøj, som man kan bekæmpe kriminalitet med.

Anbefaling

Erhvervslivets EU og Regelforum anbefaler, at Rigspolitiet offentliggør nær-realtidsdata på indbrud i varebiler og på byggepladser. 

Potentiale     

Ud over det samfundsøkonomiske tab som følger af selve tyveriet, og de medfølgende skader på materiel som fx varebiler, er der et tab i form af tabt arbejdstid. 

TEKNIQ Arbejdsgiverne estimerer, at der går mindst en spilddag, hver gang nødvendigt værktøj er bestjålet. Det går ud over effektiviteten og forsinker opgaver hos kunderne. Hvis det stjålne er en maskine, som ikke ligger på et lager, så kan der i mange tilfælde gå en uge, før den kommer hjem, og arbejdet kan genoptages. 

Med 5.195 registrerede indbrud fra varebiler og 152 indbrud fra byggepladser i Rigspolitiets egen opgørelse over anmeldte indbrud for 2019, giver det et estimeret spild svarende til ca. 5.350 dage svarende til 42.800 tabte arbejdstimer som minimum. 

Relevant regulering    

Rigspolitiets praksis er formentlig det eneste som skal ændres. Dette kan være gennem konkret krav om offentliggørelse af indbrudsdata i realtid.

Yderligere oplysninger    

Der findes yderst relevante erfaringer fra New York Police Department (NYPD), som med deres Real Time Crime Center har skabt best practice for en model som er blevet kopieret af adskillige storbyer i USA.

Her offentliggøres realtidsdata over indbrud, ligesom dette også visualiseres geografisk. Derved kan aktører bedre være beredt og gøre det sværere for forbryderne. Antallet af indbrud har været faldende i de områder af USA, hvor indbrudsdata er blevet offentliggjort i realtid.

Politiet har kompetencen til at efterforske anmeldelser om begået kriminalitet, herunder undersøge sammenhænge i anmeldelser og analysere på karakteren af den begåede kriminalitet. Rigspolitiet finder det således uhensigtsmæssigt at offentligøre detaljerede informationer og statistikker over kriminalitetsdata tæt på anmeldelsestidspunktet af hensyn til nødvendig hemmeligholdelse af politiets efterforskningsmetoder.

Af politikredsenes døgnrapporter fremgår enkelte nærmere beskrevne sager, som på baggrund af en individuel gennemgang og aktualitet kan offentliggøres med et kort resume. Udover at efterforske anmeldelserne foretager politiet også en vurdering af, om en advarsel om karakteristika ved anmeldelserne kan forebygge yderligere kriminalitet, og hvorvidt borgere, virksomheder og brancheorganisationer bør orienteres. Derudover advarer politiet på sociale medier og i pressen, hvis et synligt eller nyt fænomen konstateres, og hvor offentlige advarsler formodes at kunne forhindre, at flere borgere og virksomheder udsættes for f.eks. tyveri fra varebiler.

Statistik over anmeldelser på såvel politiets hjemmeside politi.dk eller i mere detaljeret form på Danmarks Statistik – dst.dk – gennemgår fra afslutningen af et kvartal en række bearbejdninger og kvalitetskontroller. Denne proces vurderes ikke at kunne effektiviseres yderligere.