Nyhed

4 nye anbefalinger sendes til regeringen og 2 tidlig interessevaretagelsesanbefalinger tiltrædes af regeringen

Regelforum har sendt 4 anbefalinger omkring forbedringer i dansk og europæisk regulering til regeringen. Derudover tiltrædes to tidlig interessevaretagelsesanbefalinger af regeringen.

  • 6. juli 2022

Efter det niende møde i Regelforum, sendte forummet fire anbefalinger omkring forbedringer i dansk og europæisk regulering til regeringen. Forummet fungerer som et uafhængigt rådgivende organ for regeringens arbejde med at gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark. 

I alt blev der vedtaget et nabotjek, en implementeringsplan og tre anbefalinger omkring national lovgivning. Et af sidstnævnte tre er anbefalingen omkring bagere og fødevareproducenters mulighed for at afsætte brødrester til foderforsyningskæden. En kontrolkampagne udført af Fødevarestyrelsen, førte til en ændring i fortolkningen af EU-direktivet om ”retningslinjer for anvendelse af fødevarer, der ikke længere er bestemt til konsum, som foder”. Bagere og fødevareproducenter oplevede denne ændring som værende restriktiv, da det resulterede i, at de ikke længere kunne fortsætte den velbenyttede praksis, hvor landmænd afhenter tidligere fødevarer til foderbrug. I stedet er de i dag tvunget til at skaffe foderet andre steder. Derfor anbefaler Regelforum, at direktivet fortolkes som før, således at det igen bliver muligt at benytte tidligere fødevarer som foder, hvis de ikke har været i direkte kontakt med, og ikke direkte indeholder, ikke-tilladte animalske produkter.

”I dag regulerer Danmark fødevarevirksomheders muligheder for at afsætte restprodukter til foder strammere end i andre EU-lande. Det skaber unødigt madspild og modarbejder Danmarks ambitioner indenfor bæredygtighed. Landbrugsdyr har brug for foder, som de tidligere bl.a. har kunnet få i form af kasserede fødevarer fra supermarkeder og industribagere. Behovet for at skaffe foder er blevet større siden Ruslands invasion af Ukraine og den medfølgende fødevarekrise. Derfor mener vi, at det er vigtigt, at Danmark sikrer en praksis, der vil betyde at det igen vil blive muligt at benytte tidligere fødevarer som foder.”

Morten Langager, Direktør DE og medlem af Erhvervslivets EU- og regelforum


Udover de fire anbefalinger, som blev vedtaget på selve mødet, blev to TIV-anbefalinger tiltrådt af regeringen op til mødet. Den første omkring de reviderede regler om krav til Emballagedesign og -Affald, blev vedtaget på marts-mødet 2022  Den anden anbefaling omkring EU-kommissionens kommende forslag om et ”Single Market Emergency Instrument (SMEI)” blev vedtaget i skriftlig godkendelsesproces få uger inden det netop afsluttede juni-møde og derefter allerede tiltrådt af regeringen. 

"Jeg glad for at et enigt forum har kunne arbejde hurtigt og videregive anbefalingen til regeringen mens det stadig er muligt at påvirke diskussionerne om SMEI i Bruxelles. Med denne anbefaling er status, at regeringen har valgt at tiltræde 37 af Regelforums 37 anbefalinger på tidlig interessevaretagelse i forhold til kommende erhvervsrettet EU-regulering. Og samlet set har hele 106 af Regelforums 146 anbefalinger modtaget et svar om, at de enten følges helt eller delvist, mens kun 19 af de 145 anbefalinger ikke bliver det."

- Paul Mollerup formand for Erhvervslivets EU- og Regelforum

Regelforum har også besluttet at igangsætte en ny arbejdsgruppe, som skal undersøge muligheder for at afbureaukratisere det kommunale erhvervsområde.

 

Her er Regelforums nye anbefalinger

 

1. Single Market Emergency Instrument

2. Kræftdirektivet 4. tilpasning

3. Nabotjek af om ekstruderede kiks mærket med en aldersanvisning bliver defineret som ”forarbejdede fødevarer baseret på cerealier” eller ”babymad” i andre EU-lande

4. Forsimpling og smidiggørelse af kontrollen af sporbarhedssystemet for tobak (track & trace)

5. Bagere og fødevareproducenters mulighed for at afsætte brødrester til foderforsyningskæden