Nummer: 146

NABOTJEK AF OM EKSTRUDEREDE KIKS MÆRKET MED EN ALDERSANVISNING BLIVER DEFINERET SOM ”FORARBEJDEDE FØDEVARE BASERET PÅ CEREALIER” ELLER ”BABYMAD” I ANDRE EU-LANDE

Regelforum anbefaler, at der gennemføres et nabotjek som skal danne et forbedret vidensgrundlag for, hvordan andre EU-landes kompetente myndigheder fortolker de relevante bestemmelser i forordning nr. 609/2013 om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn. Det gælder særligt hvorvidt ekstruderede kiks omfattes som ”forarbejdede fødevarer baseret på cerealier” eller som ”babymad”. 

Ekstruderede kiks markedsføres nemlig i andre EU-lande med en anvisning på mærkningen om, at de kan spises af børn i en vis aldersgruppe (fx ”fra 8 måneder”). Denne mærkning og markedsføring accepterer Fødevarestyrelsen imidlertid ikke i Danmark, da de ikke mener, at produkterne lever op til EU’s regler om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn.  

Dato:
23. juni 2022
Type af anbefaling:
Nabotjek
Tema:
Øvrige anbefalinger
Ansvarlig ministerium:
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Status på anbefaling:
Følges

Ekstruderede kiks er i andre EU-lande mærket med en anvisning om, at de kan spises af børn i en vis aldersgruppe (fx ”fra 8 måneder”), hvilket bevirker, at produkterne bliver omfattet af EU lovgivningen for børnemad. 

Fødevarestyrelsens praksis har i flere tilfælde været, at styrelsen ikke accepterer denne aldersmærkning i Danmark, da de ikke mener, at produkterne lever op til reglerne i EU-forordning om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn mv. 

Den danske fortolkning af EU-reglerne er mere byrdefuld, idet virksomhederne er nødt til at producere særlige emballager til det danske marked, hvilket også unødigt forhøjer priserne på produkterne.    

I forordningen er ”forarbejdede fødevarer baseret på cerealier” defineret som en fødevare, som er bestemt til at opfylde de særlige behov hos sunde spædbørn under fravænning og hos sunde småbørn som supplement til kosten og/eller til deres gradvise tilpasning til almindelig kost, og som tilhører en række overordnede kategorier som pasta, cerealier, tvebakker, kiks etc. 

Fødevarestyrelsen anser ikke ekstruderede kiks baseret på cerealier, som hørende til nogen af de i forordningen oplistede produktkategorier og kan derfor ifølge styrelsen ikke defineres som ”forarbejdede fødevarer baseret på cerealier”. Der er ikke én kollektiv EU-definition af hvordan fx ”kiks og tvebakker” kategoriseres specifikt.  

Definitionen af ”babymad” er i forordningen defineret som en fødevare bestemt til at opfylde de særlige behov hos sunde spædbørn under fravænning og hos sunde småbørn som supplement til kosten og/eller til deres gradvise tilpasning til almindelig kost, bortset fra forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og mælkebaserede drikkevarer og lignende produkter til småbørn 

Fødevarestyrelsen finder, at ekstruderede kiks som hovedsagelig består af grøntsager og evt. en mindre andel cerealier, ikke kan blive omfattet af definitionen ”babymad” og således må de ikke markedsføres i Danmark med en anbefalet aldersangivelse påsat mærkningen. 

Da der ikke er kendskab til andre EU-lande hvor man gør som i Danmark, ønskes der et nabotjek af, hvordan andre EU-landes kompetente myndigheder fortolker de relevante bestemmelser i forordning nr. 609/2013 om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn. Det gælder særligt hvorvidt ekstruderede kiks reguleres. 

Anbefaling

Regelforum anbefaler, at der gennemføres et nabotjek som skal danne et forbedret vidensgrundlag for, hvordan andre EU-landes kompetente myndigheder fortolker de relevante bestemmelser i forordning nr. 609/2013 om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn. Det gælder særligt hvorvidt ekstruderede kiks omfattes som ”forarbejdede fødevarer baseret på cerealier” eller som ”babymad”. Nabotjekket skal som minimum dække landene Tyskland, Nederlandene og Spanien. 


Potentiale  

Den danske fortolkning af EU-reglerne er mere byrdefuld, idet virksomhederne er nødt til at producere særlige emballager til det danske marked, hvilket også unødigt forhøjer priserne på produkterne.  

Relevant regulering 

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 609/2013 af 12. juni 2013 om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn mv.  

Yderligere oplysninger 

Ekstruderede fødevarer er produkter som bages og puffes (ekstruderes), så de fremstår fyldige og sprøde, samtidig med, at de hurtigt opløses, når de kommes i munden, og dermed i kontakt med væske. De har længe eksisteret på markedet i Danmark og resten af EU og består primært af cerealier (fx. majsmel), grøntsager samt evt. vitaminer og mineraler i tilladte mængder. 

 

Fødevarestyrelsen vil gennemføre et skriftligt nabotjek om klassifikation af ekstruderede produkter baseret på cerealier via Kommissionens ekspertgruppe for fødevarer til særlige grupper. Det er denne ekspertgruppe, der har ekspertise i reglerne tilhørende forordning nr. 609/2013 af 12. juni 2013 om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatning til vægtkontrol. Forordning nr. 609/2013 rummer definitionen af en ”forarbejdet fødevare baseret på cerealier” og af anden ”babymad”.