Nummer: 148

FORSIMPLING OG SMIDIGGØRELSE AF KONTROLLEN AF SPORBARHEDSSYSTEMET FOR TOBAK (TRACK & TRACE)

For at minimere risikoen for utilsigtede fejl ved registreringer i sporbarhedssystemet for tobak, og for at spare ressourcer hos både virksomhederne og Sikkerhedsstyrelsen, anbefaler Regelforum, at der bør blive givet mulighed for, at alle virksomheder i forsyningskæden selv kan tjekke status på de anvendte identifikationsnumre i sporbarhedssystemet, som man bl.a. kender det fra den almindelige pakkepost. 

Dato:
23. juni 2022
Type af anbefaling:
National lovgivning
Tema:
Øvrige anbefalinger
Ansvarlig ministerium:
Erhvervsministeriet
Status på anbefaling:
Behandles af regeringen

Siden den 20. maj 2020 har der været krav om, at alle cigaretter, som bliver solgt i Danmark, skulle kunne spores via det såkaldte sporbarhedssystem for tobak. Via dette system tildeles hver en cigaretpakke et unikt identifikationsnummer, som gør det muligt at spore dens rejse fra fabrik til udsalgssted. Formålet er at bekæmpe illegale tobaksvarer, og derfor skal alle varer, som kontrolleres af Sikkerhedsstyrelsen, være det fysiske sted, hvor datasporet angiver de skal være. 

Desværre lægger systemet en stor belastning på detailhandlen, som altid vil være sidste led før forbrugeren. Grundet systemets opbygning er det meget svært for detailhandlen at finde årsagen til evt. fejlregistrerede tobaksvarer.  

Et eksempel: 

I dag modtages en palle med tobaksvarer på et centrallager, og den dertilhørende ID-label scannes. Herefter ombrydes pallen, og der foretages en kontrol af antal modtaget versus antal bestilte varer. Stemmer det, distribueres varerne videre ud til de varehuse, de er bestemt til.  

I dag sker kontrollen ved, at hvis den pågældende aktør tager direkte kontakt til Sikkerhedsstyrelsen med data omkring den enhed der ønskes kontrolleret. Herefter undersøger Sikkerhedsstyrelsen om disse data findes i EU Cloud, hvor al data fra sporbarhedssystemet samles. Uanset om data findes eller ej sammensætter Sikkerhedsstyrelsen en mail og sender svar retur. 

Dette er en tung, dyr og langsommelig procedure, hvor specielt tidsfaktoren er til hinder for, at en effektiv og smidig kontrol kan foretages. Dette gælder for både den pågældende virksomhed og Sikkerhedsstyrelsen. 

Anbefaling

Regelforum anbefaler, at alle virksomheder i forsyningskæden (dvs. producenter, grossister, transportører og detailkæder) skal kunne fejlsøge i registreringer. Derfor skal det være let og hurtigt selv at kunne foretage kontrol op mod EU Cloud. Optimalt ville det være at angive det tildelte aktørnummer (EO-nummer) samt scanne den pågældende enhed (eks. En palle), Colli (GTIN + Serial No) eller salgsenhed (GTIN og Serial No). 

Returkode fra systemet kunne i så fald være en af følgende: 

  1. Enheden findes: (OK): Den scannede enhed findes og er hos virksomheden på en given lokalitet (evt. lokationsnummer eller navn på anlæg) 
  2. Enheden findes men er fejlregisteret: (NOTOK): Den scannede enhed findes, men er IKKE registreret hos virksomheden 
  3. Enheden findes ikke: (ERR) 

Såfremt der åbnes op i systemet for, at virksomheder selv kan fejlsøge på deres egne identifikationsnumre (tildelt tobaksvarer de modtager), vil det være muligt at opdage og korrigere eventuelle fejl langt hurtigere og mere smidigt end i dag, hvor Sikkerhedsstyrelsen skal ind over hver gang. Vi kender et mere simpelt system fra postvæsnet, hvor det er muligt for alle at spore pakkens vej og lokation i transportkæden fra afsender til modtager. 

Potentiale  

Dette vil spare tid og ressourcer hos både virksomhederne, og de myndigheder, som i dag hjælper dem. Derudover vil det minimere risikoen for, at virksomheder modtager bøder for fejl i systemet. Danmark importerer årligt for omkring 1 mia. kr. i tobaksprodukter hvilket dog er faldende og i 2021 lå på 850 mio. kr. Til gengæld er Danmarks eksport af tobaksprodukter på omkring 1,3 mia. kr. og svagt stigende. Der er altså meget handel med produkterne.  

Relevant regulering 

Den danske tobaksvarelov og tobaksvaredirektivet. 

Yderligere oplysninger 

Dansk Erhverv er i dialog med Sikkerhedsstyrelsen, der kan se et positivt perspektiv i at give aktørerne mere adgang til at se og tjekke produkternes rejse igennem de forskellige transportled. I den forbindelse vil eksisterende markedsbaserede løsninger blive undersøgt.