Tema: Lean Lovgivning

Arbejdsgruppen, som skal kigge på måden vi lovgiver på, blev nedsat på Regelforums møde den 7. december 2023.

Erhvervslivet oplever at mængden af regler stiger, samtidig med, at det går for langsomt med at få løsningerne ud at virke til gavn for danske virksomheder. Dette gælder både sektorspecifik regulering og mere tværgående krav omkring ”compliance”, fx krav vedr. GDPR, hvidvask, rapportering om bæredygtighed mv.  

Arbejdsgruppen har til formål at undersøge, om der kan findes nye og andre veje til at implementere ny regulering hurtigere, fx ved at lade sig inspirere af agile metoder der anvendes i det private erhvervsliv. På en måde så sikrer, at lovgivningen laves tættere på brugeren og med bedre effekt ift. at opnå de politiske målsætninger, der ligger bag ønsket om reguleringen.

Arbejdet i arbejdsgruppen er afsluttet.
 

Oversigt over Regelforums 6 LEAN-anbefalinger sendt til regeringen

Se alle Regelforums anbefalinger om Lean lovgivning her