Tema: Kontrol og tilsyn

Arbejdsgruppen for kontrol og tilsyn blev nedsat på juni mødet 2021. 

Arbejdsgruppen skal blandt andet se på ”bedste praksis” og komme med anbefalinger, som bidrager til, at viden om gode løsninger spredes på tværs af myndighedsområder. 

De første anbefalinger blev præsenteret på november-mødet 2021. Arbejdsgruppen arbejder frem til marts mødet 2022 med at udarbejde anbefalinger 

Kontrol og tilsyn anbefalinger

Se alle Regelforums anbefalinger om Kontrol og tilsyn her