Tema: Kontrol og tilsyn

Arbejdsgruppen for Kontrol og tilsyn blev nedsat på juni mødet 2021.

Regelforum har sendt i alt 9 anbefalinger til regeringen under temaet Kontrol og tilsyn.

Anbefalingerne bidrager til udbredelse af ”bedste praksis” og videndeling om gode løsninger på tværs af myndighedsområder, samt til at virksomheder får mere klarhed over, hvad de skal leve op til.

Arbejdet i arbejdsgruppen er afsluttet.
 


Kontrol og tilsyn anbefalinger

Se alle Regelforums anbefalinger om Kontrol og tilsyn her