Tema: Tidlig interessevaretagelse

Arbejdsgruppen for tidlig interessevaretagelse blev nedsat på det første møde i forummet i december 2019. 

Erhvervslivets EU- og Regelforum udarbejder anbefalinger til regeringen om kommende erhvervsrettet EU-regulering, hvor der vurderes behov for en tidlig og proaktiv indsats. 

Arbejdsgruppen er ”stående” og udarbejder anbefalinger til hvert møde.