Nummer: 108

MULIGHED FOR AT SØGE VOKSENLÆRLINGETILSKUD VIA NEMREFUSION

For at lette administrationen af voksenlærlingeordningen for virksomhederne anbefaler EU- og Regelforum, at det skal være muligt at søge voksenlærlingetilskud via Nemrefusion

Dato:
11. november 2021
Type af anbefaling:
National lovgivning
Tema:
Øvrige anbefalinger
Ansvarlig ministerium:
Beskæftigelsesministeriet
Status på anbefaling:
Følges

Problem     

Ordningen med løntilskud til voksenlærlinge har fået øget politisk fokus, og håbet er, at virksomhederne ansætter flere lærlinge. 

Derudover fremgår det af Beskæftigelsesreformen fra 2014, at virksomhedsservice skal understøttes af nye og forbedrede it-løsninger. Styrelsen for international rekruttering og integration (STAR) har da også løbende og senest i 2020 iværksat projekter, der netop har til formål at forbedre de it-løsninger der møder virksomhederne i den beskæftigelsesrettede indsats.

Kommunerne bruger imidlertid tre forskellige formater til anmodning om udbetaling af tilskud. De fleste kommuner bruger det elektroniske system VITAS, men 27 kommuner bruger SKS - et andet elektronisk ansøgningssystem. Sidst men ikke mindst er der kommuner, der slet ikke opererer med digital ansøgning af tilskud. Her skal virksomhederne i stedet finde, printe, udfylde, scanne og sende ansøgning - hver måned. 
Det gør det unødvendigt besværligt og uoverskueligt for virksomhederne, og betyder i sidste ende, at nogle virksomheder ganske enkelt afholder sig fra at benytte ordningen. 

 

Anbefaling

EU- og Regelforum, anbefaler, at virksomhederne kan søge   tilskud til voksenlærlinge gennem Nemrefusion. 

Nemrefusion trækker selv mange relevante personoplysninger og det vil øge gennemsigtighed og overskuelighed for virksomhederne, som i forvejen bruger Nemrefusion til at søge andre løntilskud og sygedagpenge. De vil spare tid og dermed blive tilskyndet til at indgå flere aftaler om voksenlærlinge. 
 

Potentiale     

Ifølge tal fra kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer er der ca. 9.500 fuldtidsansatte voksenlærlinge på landsplan. For hver fuldtidsansat er der tale om 12 månedlige udbetalinger, hvilket årligt giver i alt  mere end 100.000 transaktioner vedr. tilskud. Der er med andre ord tale om et højt antal transaktioner, som lettere vil kunne håndteres, hvis tilskuddene kan søges gennem ét system: Nemrefusion.  


Voksenlærlinge. Antal personer og fuldtidspersoner

  Antal personer Antal fuldtidspersoner
Hele landet 3kv16-2kv17 10.421 6.664
  3kv17-2kv18 10.384 6.564
  3kv18-2kv19 11.094 7.073
  3kv19-2kv20 12.303 7.822
  3kv20-2kv21 15.278 9.466

Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer

  
Yderligere oplysninger    

Denne anbefaling bygger videre på EU- og Regelforum anbefaling om ”Ændring af vejledning om anmodning om voksenlærlingetilskud”. Denne anbefaling afløser ikke behovet for at kunne fremsende anmodning om udbetaling af voksenlærlingetilskud til ét jobcenter.
 

Svar til Regelforum 

For at lette administrationen og sagsgangene gøres det obligatorisk for virksomheder og kommuner at anvende NemRefusion, når de løbende anmoder om og behandler udbetaling af tilskud i voksenlærlingeordningen. Med denne ændring skal alle kommuner modtage og behandle de månedlige anmodninger fra virksomheder i samme system, som tilgås via virk.dk. Således ensrettes virksomheders indgang på tværs af kommuner. 

Virksomheder vil da fremover skulle anvende ét system til at ansøge om bevilling af voksenlærlingetilskud (VITAS) og ét system til månedligt at anmode om udbetaling af tilskuddet (NemRefusion). Således vil ændringen lette administrationen af voksenlærlingeordningen for virksomhederne.

Obligatorisk brug af NemRefusion i voksenlærlingeordningen fastsættes på bekendtgørelsesniveau med bemyndigelse i LAB, § 186 med forventet ikrafttrædelse 1. maj 2022.

Regeringens afrapportering på anbefaling

Anbefalingerne er gennemført, idet obligatorisk brug af NemRefusion i voksenlærlingeordningen er fastsat på bekendtgørelsesniveau med bemyndigelse i LAB (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats), § 186. Ændringen trådte i kraft d. 1. maj 2022.

I perioden siden ikrafttrædelse har der i snit været omtrent 5400 virksomheder per måned med voksenlærlinge ansat, som således har haft en ensrettet indgang til at søge om tilskud på tværs af kommuner.