Nyhed

Regelforum sender deres første anbefalinger om kontrol og tilsyn

Regelforum har sendt 23 anbefalinger til regeringen. Tre af anbefalinger skal forbedre myndighedernes kontrol- og tilsynsindsats, så den bliver mere effektiv og skaber mindre bøvl for virksomhederne. 

  • 16. december 2021

Erhvervsregulering skal være meningsfuld og let at forstå. Det er vigtigt, at reglerne bliver understøttet med vejledning og en fokuseret kontrol- og håndhævelsesindsats, der sikrer, at reglerne bliver efterlevet. Danske virksomheder har behov for, at myndighederne udøver og målretter deres kontrol og tilsyn, så virksomhederne kan drive forretning på fair og lige konkurrencevilkår. Regelforum har sendt tre anbefalinger til regeringen, som skal forbedre myndighedernes kontrol- og tilsynsindsats. 

”Regelforum har sat fokus på kontrol og tilsynsområdet, fordi det berører stort set alle danske virksomheder. Hvad enten du er en mindre nystartet virksomhed eller større veletableret produktionsvirksomhed, så er der regler, som skal efterleves, og som myndighederne skal håndhæve bl.a. ved at føre tilsyn. Vores tre anbefalinger har fokus på centrale problemstillinger, og vi peger på behovet for en effektiv og hensigtsmæssig kontrol- og tilsynsindsats”. 

Citat, Paul Mollerup formand for Erhvervslivets EU- og Regelforum. 

Regelforum anbefaler blandt andet, at regeringen skal igangsætte et projekt om videndeling om intelligent udvælgelse af virksomheder til tilsyn, hvor de store tilsynsmyndigheder skal udnytte digitale muligheder til at udvælge relevante virksomheder, og i mindre grad bebyrde regelefterlevende virksomheder med unødig kontrol.

”Tilsynsmyndigheder bør i højere grad udnytte nye digitale muligheder for at benytte data, både internt og på tværs af områder, til at målrette deres tilsyn. I dag oplever lovlydige virksomheder i for høj grad at bruge unødigt mange ressourcer på tilsyn, der ikke er behov for. Mens virksomheder, der ser stort på reglerne for ofte går fri af tilsyn, og dermed får unfair konkurrencefordele”. 

Citat, Fini Beilin, direktør DA og medlem af Erhvervslivets EU- Og Regelforum 

På mødet blev der også vedtaget, at regeringen skal igangsætte et nabotjek for at undersøge om danske myndigheder er mere restriktive til eksport af dual-use systemer – altså systemer som både kan have en civil og en militær anvendelse - i forhold til andre EU-lande. Regelforum sendte også en række anbefalinger, som vil lette sagsgangene for at opnå sikkerhedsgodkendelser. Forummet anbefaler blandt andet en overgang til en rent digital sagsgang ifm. sikkerhedsgodkendelser fra Politiets Efterretningstjeneste, som det kendes fra Forsvarets Efterretningstjeneste, lige som sikkerhedsgodkendelser bør gælde på tværs af offentlige myndigheder. 

Læs Regelforums anbefalinger fra november-mødet