Nyhed

Nyt GDPR-kontaktudvalg er en realitet

Erhvervslivets EU- og Regelforum sendte i juni en anbefaling til regeringen, hvor forummet foreslog, at regeringen etablerer et nyt GDPR-kontaktudvalg. Regeringen fulgte anbefalingen, og første møde er netop afholdt.

  • 27. november 2020

Erhvervslivets EU- og Regelforum kastede sig over GDPR-reglerne som noget af det første, fordi dette kompleks af regler fortsat fylder meget i virksomhedernes hverdag.

Forummet har derfor indtil videre sendt 14 anbefalinger til regeringen med konkrete forslag til, hvordan det kan blive lettere at efterleve GDPR-reglerne. 
Erhvervslivets EU- og Regelforum har blandt andet anbefalet regeringen at etablere et stående GDPR-kontaktudvalg for forbruger- og erhvervsorganisationer, hvor de løbende kan drøfte udfordringer med GDPR-reglerne.

Regeringen har valgt at følge anbefalingen, og har nu oprettet et stående GDPR-kontaktudvalg for forbruger-, arbejdstagere- og erhvervsorganisationer forankret hos Datatilsynet. 

Første møde i GDPR-kontaktudvalget

Første møde blev afholdt den 24. november. På mødet fortalte Datatilsynets direktør, Cristina Angela Gulisano, at kontaktudvalget skal styrke Datatilsynets relation med erhvervslivet.

På møderne vil databeskyttelsesretlige problemstillinger og udfordringer blive diskuteret. Til hvert møde fastsætter Datatilsynet et tema, som danner rammen omkring dialogen. På første møde var temaet Datatilsynets nye strategiske grundlag, der sætter retningen for tilsynets arbejde i de kommende år. Strategien omhandler bl.a. et styrket fokus på mere konkret vejledning. 

En af penneførerne på anbefalingen var Sofie Faltum fra Landbrug & Fødevarer, som også er Landbrug & Fødevarers repræsentant i GDPR-kontaktudvalget. 

”Der er en masse gråzoner i fortolkningen af GDRP-reglerne. Det var derfor, Regelforum foreslog et GDPR-kontaktudvalg. Det er godt, at vi nu har et kontaktudvalg, hvor vi kan blive inddraget inden ændringer, og vi uformelt kan drøfte databeskyttelsesretlige problemstillinger og udfordringer. Vi vil også bruge udvalget til at dele viden om nye tiltag og afgørelser”  

Kontaktudvalget mødes to gange om året, og næste møde er i maj 2021.

Læs Datatilsynets nyhed om kontaktudvalget