Nyhed

Europæisk samarbejde skal styrke rammerne for regelforenkling

Erhvervslivets EU- og Regelforums indsats for enklere regler og bedre regulering styrkes via medlemskab af RegWatchEurope.

  • 2. juli 2020

En unik mulighed for at bidrage til det internationale samarbejde om bedre regulering

Internationalt samarbejde om bedre regulering er ikke nyt. Myndigheder over hele verden har i årtier udvekslet erfaringer og inspireret hinanden inden for bedre regulering. Formålet er, at reguleringen skal være uden unødvendigt bøvl eller omkostninger, for de der efterlever reguleringen. 

RWE har siden 2015 været et uformelt netværk for uafhængige rådgivende organer, der samarbejder om at udveksle viden og erfaringer om rollen som uafhængige organer, og om at styrke EU’s tilgang til bedre regulering. Netværket består – foruden Regelforum – af organer fra hhv. Norge, Sverige, Holland, Finland, Tyskland, Tjekkiet og UK. 

Formanden for Regelforum Paul Mollerup ser medlemskabet af RWE som en unik mulighed for bidrage til det internationale samarbejde om bedre regulering:

"Medlemmerne af RegWatchEurope er med deres forskelligartede mandater, sammensætninger og roller unikke. Det der binder os sammen, er vores fælles engagement for gennemsigtighed om reguleringens konsekvenser og indsatsen mod unødvendige byrder. Regelforum får med medlemskabet af RWE en unik mulighed for, at tage ved lære af de erfaringer de andre medlemmer har gjort sig som rådgivende organer for deres regeringer. Samtidig får vi muligheden for at bidrage med vores erfaringer om blandt andet konsekvenserne ved implementering af EU-regulering og behovet for digitaliseringsklar- og fremtidssikker regulering."

Kommende møder i RegWatchEurope

RegWatchEurope mødes fire gange om året. Møderne har oftest karakter af tekniske workshops, hvor der videndeles om erfaringer inden for emner såsom kvalitetssikring af konsekvensvurderinger, målsætninger for byrdereduktion og kvantificering af lettelser.  

Det næste møde i RegWatchEurope finder sted den 29. juli. Her mødes netværket for at drøfte en række anbefalinger til uafhængig regulatorisk kontrol på EU-niveau.

Yderligere information om RegWatchEurope og de øvrige medlemsorganisationer kan findes på regwatcheurope.eu.

RegWatchEurope (RWE) er et netværk af uafhængige rådgivende organer, der - ligesom Erhvervslivets EU- og Regelforum – undersøger reguleringens konsekvenser og rådgiver deres respektive regeringer om bedre regulering. Med medlemskabet bidrager Regelforum aktivt til indsatsen for vidensdeling om regelforenklingstiltag på tværs af Europa.