Nyhed

Erhvervslivets EU- og Regelforum trækker i arbejdstøjet og vedtager 17 nye anbefalinger

Den 13. september blev første møde i Erhvervslivets EU- og Regelforum under SVM-regeringen afholdt. På mødet gæstede Erhvervsminister Morten Bødskov forummet, og lagde linjen for det kommende arbejde med at luge ud i besværlige regler og sikre gode vilkår for dansk erhvervsliv.

  • 13. september 2023
  • Nyhed

Erhvervsminister Morten Bødskov kickstartede mødet i Erhvervslivets EU- og Regelforum med sine visioner for og forventninger til det fremadrettede vigtige arbejde med at fjerne unødvendige byrder for erhvervslivet og dermed fortsat sikre danske virksomheders konkurrenceevne.

”Det er en usikker verden, danske virksomheder opererer i for tiden med krig i Ukraine og pres på forsyningskæder. Derfor er det helt afgørende for regeringen, at vores virksomheder har gode vilkår. Unødige rapporteringskrav koster kassen og vil hæmme konkurrenceevnen. Det er lykkedes at lempe kommende EU-krav om bæredygtighed for at undgå unødvendige byrder, men der ligger fortsat et stort arbejde foran os. Derfor er jeg glad for i dag at havde mødtes med medlemmerne af Erhvervslivets EU- og Regelforum. For vi har brug for deres input, så vi sammen kan gøre en reel forskel, for erhvervslivet.” siger erhvervsminister Morten Bødskov.


Forummets kommissorium er blevet opdateret med et styrket fokus på at reducere byrder fra EU-lovgivning. Allerede på forummets første møde blev 15 anbefalinger til den kommende EU Kommission vedtaget. Anbefalingerne har fokus på bedre regulering, bedre implementering og håndhævelse samt arbejdsmarkedsregulering med fokus på hensyn til nationale strukturer. 

Paul Mollerup, formand for Erhvervslivets EU- og Regelforum, udtaler:
"Mange virksomheder oplever at skulle bruge dyrebar tid på besværlige regler og bureaukrati, og vi ser ind i en virkelighed, hvor der vil komme mange og store EU-reguleringer, som virksomhederne skal forholde sig til. Det var derfor meget positivt at høre ministeren fortælle, at byrdelettelser er en høj prioritet for regeringen. Nu er forummet trukket i arbejdstøjet, og vi har allerede lagt for land med en række konkrete anbefalinger".


Forummet vedtog ligeledes to anbefalinger om ’digitaliseringsklar lovgivning’, Den ene sigter efter at gøre det lettere at anvende allerede indberettet data fra eSKATData, og den anden har til hensigt at sikre, at alle kommuner tilbyder digital adgang til historiske byggesager.