Nyhed

Erhvervslivets EU- og Regelforum sætter fokus på implementering af EU-regulering

Den 7. december mødtes Erhvervslivets EU- og Regelforum for sidste gang i år til 3 timer med et tætpakket og spændende program. På mødet deltog direktør for Erhvervsstyrelsen, Katrine Winding, som fortalte om arbejdet med automatisering og digitalisering af virksomhedernes erhvervsrapportering, som styrelsen mener er en af nøglerne til byrdelettelser for at sikre dansk erhvervslivs konkurrenceevne i fremtiden. Udgangspunktet for oplægget var styrelsens arbejde med bæredygtighedsrapportering (CSRD) og hvordan man kan tænke automatisk erhvervsrapportering til også at omfatte bæredygtighedsrapportering.

  • 8. december 2023
  • Nyhed

Dansk erhvervsliv ser ind i en fremtid med store reguleringspakker fra EU, som det vil være omkostningsfuldt for erhvervslivet at omstille sig til. Det er reguleringspakker, der allerede er lagt i støbeskeen, og som vi ved kommer til at have stor indvirkning på erhvervslivet. Hovedfokus på mødet var derfor, hvordan regeringen, med hjælp fra Erhvervslivets EU- og Regelforum, bedst håndterer arbejdet med de store reguleringspakker, så de implementeres bedst muligt i relation til kravene til erhvervslivet.

En af Erhvervsstyrelsens vigtigste opgaver er at hjælpe danske virksomheder med den omstilling de store reguleringspakker fra EU kræver. Et af de initiativer vi arbejder med i Erhvervsstyrelsen er at øge automatiseringen af virksomhedernes indberetninger og de bagvedliggende processer, så vi kan lette byrder samtidig med at vi opnår målet med reguleringen – at kanalisere finansiering i retning af bæredygtige virksomheder og aktiviteter. Det gør vi i tæt samspil med erhvervslivet”, siger direktør for Erhvervsstyrelsen, Katrine Winding.

De store reguleringspakker kan virke voldsomme for dansk erhvervsliv, men kan også ses som fremtidige konkurrenceparametre, som – hvis de implementeres rigtigt og mindst byrdefuldt – kan sætte turbo på danske løsninger og danske virksomheders vækst i en global kontekst.
Forummet etablerede derfor en arbejdsgruppe under temaet ’implementering af kommende EU-regulering om bæredygtighed og digitalisering’, som skal kigge på de udfordringer, der tegner sig på tværs af de kommende reguleringspakker.

Paul Mollerup, formand for Erhvervslivets EU- og Regelforum, udtaler:

Vi ser ind i nogle store reguleringspakker, som over de kommende år vil påvirke danske virksomheder i form af nye krav til rapportering mv. Derfor er det helt relevant, at vi i Erhvervslivets EU- og Regelforum har fokus på denne udfordring og bidrager med forslag til, hvordan den kommende EU-regulering kan implementeres mindst byrdefuldt for virksomhederne. Det skylder vi dansk erhvervsliv.

På mødet vedtog Erhvervslivets EU- og Regelforum ligeledes en arbejdsgruppe under temaet ’Lean Lovgivning’, som skal undersøge, om der kan findes nye og andre veje til at implementere ny regulering hurtigere, tættere på brugeren og med bedre effekt ift. at opnå de bagvedliggende politiske målsætninger. Temaet tager afsæt i en eksperimentel tilgang til regulering ud fra en tro på, at nogle af de metodikker, der anvendes i det private erhvervsliv – særligt blandt iværksættere - til at udvikle nye produkter og services også med fordel kan bringes i spil, når det kommer til nye måder at regulere på.

Erdem Ovacik, medlem af Erhvervslivets EU- og Regelforum og medforslagsstiller til temaet om Lean Lovgivning, udtaler:

Erhvervslivet oplever acceleration med teknologi og forretningsmodeller, og en ændret verden med nye problemstillinger. Det kalder også på hurtigere og mere effektiv regulering, og effektiv inddragelse af ekspertise som ligger i samfundet. Arbejdsgruppen har to hovedformål: Et er at identificere og tilpasse de værktøjer og metoder som på den ene side kunne løfte reguleringsprocessen og åbne den mere op for at eksperimentere, iterationer, og måling af effekter som er kendte metoder fra innovationsprocesser, som man bruger i erhvervsverdenen. Den anden er at identificere løsninger og processer, der kan støtte samlingen af ekspertise i lovudviklingsprocessen, og nedsætte presset på embedsmænd

Siden sidste møde har forummets medlemmer arbejdet på højtryk med anbefalinger til regeringen, og på mødet den 7. december vedtog et samlet forum 9 anbefalinger om alt lige fra håndtering af fødevarer til beredskabsplaner i tilfælde af manglende adgang til centrale offentlige digitale løsninger. Regelforum har nu siden sin nedsættelse i 2019 oversendt i alt 185 anbefalinger til regeringen.

Anbefalingerne kan findes her

Næste møde i Erhvervslivets EU- og Regelforum afholdes den 21. marts 2024.