Nyhed

Erhvervslivets EU- og Regelforum retter fokus mod det danske EU-formandskab og sender 25 nye anbefalinger til regeringen

Den 18. juni holdt Erhvervslivets EU- og Regelforum sit sidste møde, før sommerferien for alvor melder sin ankomst hos mange i dansk erhvervsliv. Sommeren betyder også, at det danske formandskab for EU’s ministerråd i andet halvår af 2025 nærmer sig med hastige skridt. For Erhvervslivets EU- og Regelforum er EU-formandskabet en oplagt mulighed for at stille skarpt på byrdedagsordenen, og derfor havde forummet inviteret erhvervsjuridisk direktør fra Erhvervsministeriet, Brian Wessel, til at give sit bud på det kommende arbejde.

  • 1. juli 2024

En rigtig stor del af den regulering, som danske virksomheder skal forholde sig til, bliver besluttet i EU.

Danmark overtager i juli 2025 pladsen for bordenden i EU’s ministerråd fra Polen. Erhvervslivets EU- og Regelforum ser det danske formandskab som en oplagt mulighed for at styrke EU’s arbejde med regelforenkling og konkrete byrdelettelser for erhvervslivet. Derfor havde forummet inviteret Brian Wessel til oplæg og dialog om de danske prioriteter. Brian Wessel kunne blandt andet fortælle, at færre byrder for virksomheder er en central prioritet for Erhvervsministeriet ift. det kommende formandskab, og at ministeriet i sin EU-interessevaretagelse bl.a. arbejder for hurtigere godkendelser og færre administrative byrder. Automatisk erhvervsrapportering, øget digitalisering og automatisk deling af bæredygtighedsdata kan være en af vejene til at reducere byrderne for erhvervslivet af kravene om bæredygtighedsrapportering.

Det er meget positivt for erhvervslivet og hilses velkommen af Erhvervslivets EU- og Regelforum, at byrdedagsordenen er et af flagskibsområderne for Erhvervsministeriet, når Danmark - inden vi ser os om - sætter dagsordenen for arbejdet i EU. 

Siden sidste møde har forummets medlemmer arbejdet på højtryk med anbefalinger til regeringen, og på mødet den 21. marts vedtog et samlet forum 25 anbefalinger om alt lige fra et ønske om fælles EU transitregler ifm. oversendelse af militært udstyr til Ukraine til anbefalinger om at gøre brugen af MitID Erhverv lettere for virksomheder. På mødet afrapporterede to arbejdsgrupper om henholdsvis lean lovgivning og udfordringer ved implementering af EU-regulering på deres arbejde siden årets start. Arbejdsgrupperne fremsatte i alt 11 af de anbefalinger, der blev vedtaget på mødet.

Regelforum har nu siden sin nedsættelse i 2019 oversendt i alt 225 anbefalinger til regeringen. 

Læs anbefalingerne til regeringen

Næste møde i Erhvervslivets EU- og Regelforum afholdes den 18. november 2024.