Nyhed

Aflysning: 2. møde i Erhvervslivets EU- og Regelforum d. 25. marts 2020

Mødet d. 25. marts i Erhvervslivets EU- og Regelforum er aflyst på grund af COVID19. Nedenfor kan du læse formand Paul Mollerups brev til medlemmerne med begrundelse for aflysningen.

  • 20. marts 2020
  • Nyhed

Formanden skriver:

Kære medlemmer af Regelforum,

Jeg havde glædet mig meget til at gennemføre vores første ordinære møde i Regelforum i næste uge, først fysisk og siden via Skype. Nu har jeg besluttet helt at aflyse mødet.

Det føles som længe siden vi mødtes i december, og Francois talte om ”de gule veste”. Siden har Covid-19 på en helt anderledes og alvorlig måde ramt alle dele af vores samfund. De fleste af os arbejder hjemmefra, og jeg fornemmer klart, at langt de fleste har styrtende travlt med at lede deres organisationer, brancher og dansk erhvervsliv så sikkert igennem, som det er muligt.

Mødet i næste uge er forberedt, og materialet er sendt ud, men det føles alligevel forkert at gennemføre mødet af flere grunde:

  1. De første afbud fra medlemmer af Regelforum er modtaget, og jeg fornemmer, at flere er på vej.
  2. Mødet i næste uge skulle være vores første rigtige møde – mødet, hvor vi skulle finde hinanden og komme til at hvile sammen i en god og fortrolig arbejdsform. Det kan det ikke blive.
  3. Der er mange gode forslag i bunken til mødet – og der er lavet et kæmpe forarbejde –men der er ikke nogen forslag, som er decideret presserende. Samtidig må vi nok erkende, at ministeriers og myndigheders evne til at prioritere at behandle og agere på vores forslag vil være begrænset i den kommende tid. De forslag, vi måtte sende videre, risikerer at lande i et – midlertidigt – sort hul.
  4. Der er noget, der er vigtigere lige nu.

Jeg vil gerne takke både Erhvervsministeriet og Erhvervsstyrelsen for det kæmpe arbejde, deres medarbejdere udfører i disse dage for at hjælpe med at holde dansk erhvervsliv i gang.

Jeg vil også gerne bede jer takke alle jeres medarbejdere, som har medvirket i arbejdsgrupperne vedr. GDPR og tidlig interessevaretagelse. De oplæg, de har forberedt til Regelforum, beviser klart, at der er brug for os.

Jeg vil også gerne takke sekretariatet for et stort arbejde i en svær tid. De har fået lagt sporene for vores videre arbejde, og det er ikke deres beslutning, at mødet aflyses. De er klar.

Jeg forestiller mig, at vi tager store dele af denne dagsorden med på mødet den 22. juni, som vi lige nu håber på kan gennemføres som planlagt. Det er også muligt, at vi vil forsøge at forlænge mødet, så vi når at behandle de yderligere forslag, vi får ind i mellemtiden.

Der er et klart behov for, at vi kommer i gang med at se på hele temaet om ”nye forretningsmodeller”, og det vil jeg gerne sammen med sekretariatet prioritere i de kommende måneder, så vi kan præsentere jer for nogle forslag på mødet til juni. Der er derfor en god chance for, at I kan blive kontaktet af sekretariatet i de kommende uger med henblik på at få nogle af jer inddraget i drøftelserne af dette vigtige emne.

Jeg er også optaget at få ”håndhævelse” på dagsordenen. Det er et stort og vigtigt tema i forhold til at skabe mere lige vilkår mellem medlemslandene på EU-plan. Samtidig ser vi på muligheden for at få placeret et ekstra møde i Regelforum i efteråret, så vi holder kadencen.

Opstår der – eller får vi – sager af presserende karakter på vores bord inden næste møde, håndterer vi dem i en skriftlig procedure.

Jeg håber på jeres forståelse for min beslutning og ønsker jeg alt det bedste i den kommende tid.

Pas på jer selv og hinanden.


Med venlig hilsen

Paul Mollerup