Nyhed

48 anbefalinger skal gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark

Siden Erhvervslivets EU- og Regelforums start i efteråret 2019, har medlemmerne arbejdet hårdt på nye anbefalinger. I mandags blev 48 af dem vedtaget på Regelforums møde. De sendes nu videre til regeringen, som skal tage endelig stilling.

  • 23. juni 2020

Et skridt på vejen mod enklere regler

Anbefalingerne er resultatet af seks måneders arbejde, hvor forummet har analyseret behov og udarbejdet anbefalinger. Forummet har blandt andet vedtaget en række anbefalinger målrettet forenkling af GDPR. Derudover findes anbefalinger til interessevaretagelse i EU, implementeringsplaner af EU-lovgivning og forenklinger af den nationale lovgivning.

Formand for Regelforum, Paul Mollerup, ser forummets mange anbefalinger, som et vidne om, at der findes et stort potential for forenkling af erhvervsvilkår:

"Grundlaget for Erhvervslivets EU- og Regelforum er at pege på unødigt besværlige regler og komme med konstruktive løsninger. Med de anbefalinger vi nu sender til regeringen, er der sat streg under, at der bliver gjort meget for virksomhedernes vilkår i Danmark – og at der fortsat eksisterer et stort potentiale for enklere regler."

Og hvor eksisterer potentialet så? Paul Mollerup peger blandet andet på, at forummet nedsætter en arbejdsgruppe, der skal undersøge adgang til og barrierer for anvendelse af data. Formålet er at blive klogere på, hvordan vi kan få bedre adgang til offentlige data samt undersøge mulighederne for deling af data mellem virksomheder. Derudover skal forummet være med til at skabe en glidende overgang fra COVID-19.

Netop den sidste del mødte også opbakning fra Erhvervsminister Simon Kollerup. Ministeren deltog via video, og understregede, at Regelforum spiller en stor rolle set i lyset af COVID-19:

"Vi havde – og vi har stadigvæk - en fælles opgave, at sikre Danmark bedst muligt igennem Corona-krisen. [..] Og relevant for det her forum, viste det måske også, hvad der sker, hvis tingene bliver lindt mindre bøvlede og lidt mindre bureaukratiske i hverdagen derude. Det er nogle af de ting, som I helt tydeligt skal hjælpe os med."

Anbefalingerne sendes til regeringen

De mange anbefalinger sendes nu til regeringen, som skal tage officielt stilling. Denne proces følger forummets følg-eller-forklar-princip. Det betyder, at regeringen enten skal følge forummets anbefalinger eller forklare, hvorfor den vælger ikke at følge dem.

Hvad enten regeringen følger eller forklarer anbefalingen, så kan du følge status på anbefalingerne på Regelforum.dk.

Se alle anbefalinger fra Erhvervslivets EU- og Regelforum til regeringen