Nyhed

16 nye anbefalinger sendes til regeringen og ny arbejdsgruppe om digital lovgivning nedsættes

Regelforum har sendt 16 nye anbefalinger til regeringen, der vil gøre det nemmere at drive virksomhed i Danmark - heraf en række anbefalinger om kontrol- og tilsyn. Regelforum nedsætter samtidig en arbejdsgruppe med fokus på digital lovgivning og regulering.

  • 11. april 2022
  • Nyhed

Regelforum har sendt anbefalinger til Regeringen, der skal forenkle regler rettet mod virksomheder. Regelforum har blandt andet kigget nærmere på byggeaffald og kunstig intelligens.

I dag skal det samme byggeaffald anmeldes til flere offentlige myndigheder. Regelforum anbefaler blandt andet, at regeringen afskaffer dobbeltindberetningen af bygge- og anlægsaffald. Det vil betyde, at affaldsbehandlingsanlæggene, som modtager affaldet til sortering og forberedelse til genanvendelse, kun skal anmelde modtagelsen af affaldet til én offentlig myndighed: 

”Dobbeltindberetningen af bygge- og anlægsaffald er et eksempel på en klassisk administrativ byrde, som opleves i erhvervet. Der er tale om et betydeligt antal anmeldelser, der munder ud i uhensigtsmæssigt tid- og ressourceforbrug for de involverede virksomheder.”

- Citat, Emil Fannikke Kiær, Politisk Direktør DI og medlem af Erhvervslivets EU- og Regelforum

Regelforum har haft særlig fokus på at komme med anbefalinger, som forbedrer myndighedernes kontrol- og tilsynsindsats. Regelforum afslutter nu dette tema med at indsende seks yderligere anbefalinger omkring kontrol og tilsyn. De har fokus på en række væsentlige områder, der skal sikre virksomhedernes retssikkerhed, når myndigheder i stigende grad anvender datadeling og kunstig intelligens. Anbefalingerne vil bidrage til mere lige konkurrencevilkår og oplevelsen af øget retssikkerhed for virksomheder, der følger reglerne: 

”Vores kontrol og tilsynsanbefalinger peger på behovet for hensigtsmæssig kontrol, tilsyn og håndhævelse, som tilgodeser virksomhedernes retssikkerhed. Det er vigtigt for danske virksomheder, at de kan være trygge ved konsekvenserne af den stigende dataanvendelse. På samme måde er det vigtigt for virksomhedernes retsfølelse og retssikkerhed, at der er gennemsigtighed om komplekse lovkrav og retskilder, og at virksomheder modtager forståelige klare afgørelser fra myndighederne.” 

-    Citat, Paul Mollerup formand for Erhvervslivets EU- og Regelforum

Regelforum har også besluttet at igangsætte en ny arbejdsgruppe, som skal undersøge den eksisterende lovgivnings parathed i forhold til digitalisering, datadeling, og nye forretningsmodeller.

Læs Regelforums anbefalinger fra marts-mødet (pdf)