Nummer: 41

MULIGHED FOR SPORADISK BESKATNING AF BESTYRELSESHONORARER

Regelforum anbefaler, at regeringen genindfører muligheden for sporadisk indbetaling af bestyrelseshonorarer. Det vil lette dagligdagen for de mange regnskabsmedarbejdere i fx aktie- og anpartsselskaber som slippe for at skulle foretage typisk 8 nul-indberetninger om året. 

Dato:
22. juni 2020
Type af anbefaling:
National lovgivning
Tema:
Øvrige anbefalinger
Ansvarlig ministerium:
Skatteministeriet
Status på anbefaling:
Følges ikke

Problem

De nye regler er bøvlede. I dag er der pligt til lønindberetning hver måned. En virksomhed, der skal betale bestyrelseshonorar til bestyrelsen (A-indkomst) vil ofte udbetale lønnen kvartalsvis. I de 8 øvrige måneder er lønudbetalingen således 0 kr. Alligevel skal virksomheden disse 8 måneder foretage nul-indberetning til e-indkomst. Det er en unødig administrativ opgave for regnskabsmedarbejderne hver måned. Virksomhederne bliver automatisk omregistreret pr. 1. januar 2019. Virksomhederne vil herefter alle have pligt til at indberette løn hver måned - også i måneder uden lønudbetaling. 

Anbefaling

Det anbefales, at regeringen genindfører muligheden for sporadisk indbetaling af bestyrelseshonorarer. Det vil lette dagligdagen for de mange regnskabsmedarbejdere i fx aktie- og anpartsselskaber som slippe for at skulle foretage typisk 8 nul-indberetninger om året.

Potentiale

Dette vil medvirke til reducerede administrationsomkostninger for virksomheder og foreninger der aflønner deres bestyrelse.

 

Svar til Regelforum

Regelforum anbefaler, at der gives mulighed for sporadisk beskatning af bestyrelseshonorarer. Alle virksomheder, der er registrerede som indeholdelsespligtige for A-skat mv. fra og med januar 2019, skal indberette lønoplysninger hver måned – også selvom der ikke er sket lønudbetaling den pågældende måned.

Muligheden for at indberette sporadisk blev ophævet som følge af, at Rigsrevisionen i deres rapport om revision af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for 2017 har påtalt, at virksomheder, der er registreret for sporadisk indberetning, ikke modtager påmindelse om manglende indberetning eller foreløbige fastsættelser.

Efter ændringen af bekendtgørelse om et indkomstregister skal de indberetningspligtige, der ikke har noget at indberette i en måned, også oplyse herom til Skattestyrelsen ved en såkaldt nul-angivelse. 

Ændringen – i lyset af Rigsrevisionens påtale – er baseret på et kontrolmæssigt hensyn. Ændringen betyder, at Skattestyrelsen får bedre muligheder for at fremsende påmindelser
om indberetning, foretage foreløbige fastsættelser og ikke mindst mulighed for at håndhæve, at en indberetningspligt opfyldes. Ændringen har – som Erhvervslivets EU- og Regelforum også er inde på – administrative konsekvenser for de virksomheder, der tidligere var registreret for sporadisk indberetning.

Skatteministeriet kan i øvrigt oplyse, at Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) i forbindelse med den eksterne høring vurderede, at de administrative byrder for danske virksomheder ville være under 4 mio. kr. årligt på samfundsniveau.

Forslaget gennemføres således ikke.