Nummer: 50

FJERN KONTANTPLIGTEN I B2B-HANDEL

Kontantreglen lempes således, at virksomheder, der primært handler på det professionelle marked (B2B-markedet), frit kan vælge, om de ønsker at modtage kontanter i deres B2B-butikker eller ej. 

Dato:
30. september 2020
Type af anbefaling:
National lovgivning
Tema:
Øvrige anbefalinger
Ansvarlig ministerium:
Erhvervsministeriet
Status på anbefaling:
Foreløbig besvaret

Kontantpligten indebærer bl.a., at fysiske B2B (Business-to-Business)-butikker ikke kan afvise kontanter, hvis forretningen er bemandet og modtager elektroniske betalingsinstrumenter som f.eks. betalingskort. Eksempler på fysiske B2B-butikker er Carl Ras, Inco og Sanistål.

B2B-handel defineres som handel (køb og/eller salg) mellem to virksomheder.

Flere virksomheder efterspørger, at kontantpligten fjernes i de butikker, der primært er rettet mod B2B-kunder, da det er en byrde for virksomhederne at skulle opretholde et set-up, som gør dem i stand til at tage imod kontanter i deres fysiske B2B-butikker, specielt fordi langt størstedelen af kunderne ikke foretrækker at betale kontant. Håndtering af kontanter er for mange B2B-virksomheder forbundet med et betydeligt ressourceforbrug og opleves som omkostningstungt samt bøvlet for virksomhedens medarbejdere. 

De hyppigst anvendte betalingsformer til betalinger mellem virksomheder er kontooverførsler, betalinger via indbetalingskort, betalingskort samt gentagne opkrævninger - ikke kontanter. 

Anbefaling

Regelforum anbefaler, at kontantpligten fjernes for de butikker, der primært henvender sig til det professionelle marked (B2B-handel), og hvor mere end 75 pct. af butikkens omsætning stammer fra salg mellem virksomheder, samt hvor butikkens primære markedsføring er rettet mod erhvervsdrivende. 

B2B virksomheder med fysiske butikker skal dermed have et frit valg om, hvorvidt de ønsker at modtage kontanter i deres B2B-butikker uanset om butikken tager imod betalinger med betalingskort eller gennem apps.

Det foreslås, at de B2B-butikker, som ønsker at fravælge kontanter under disse betingelser, kan fremvise en tro og love- erklæring på, at mere end 75 pct. af butikkens omsætning stammer fra B2B-salg. 

Potentiale

Ifølge analyser fra Nationalbanken er det synligt, at kontanter fravælges mere og mere – i alle aldersgrupper . 

Ydermere er kontanter ikke blandt de mest anvendte betalingsformer til virksomhedsbetalinger iflg. analyse fra Betalingsrådet, og indgår derfor slet ikke i deres analyse fra februar 2019 om ”Betalinger mellem virksomheder kostede samfundet 4,2 mia. kr.” .

Særlige hensyn i dansk kontekst

I 2018 blev kontantreglen lempet en anelse, idet butikker eller andre betalingsmodtagere, som er beliggende i områder, hvor der kan være en forhøjet risiko for røveri forbundet med modtagelsen af kontanter, kun er forpligtet til at modtage kontanter fra kl. 06.00 til kl. 20.00.

Relevant regulering

Kontantreglen bestemmer efter betalingslovens § 81, at betalingsmodtagere i tidsrummet fra kl. 06 til kl. 22 skal tage imod kontanter, hvis de modtager betaling med f.eks. betalingskort og mobile betjeningsløsninger.  

Yderligere oplysninger

Kontantreglen skal revideres i folketingsåret 2020 / 2021 jf. betalingslovens § 155, hvorfor det er aktuelt at komme med anbefalinger til ændringer netop nu.  

Svar til Regelforum

Erhvervsministeriet har i efteråret 2020 gennemført en evaluering af den såkaldte kontantregel til brug for den lovpligtige revision heraf, der skal fremsættes af erhvervsministeren i folketingsåret 2020/2021. I forbindelse med evalueringen er der indkommet en række forslag fra de hørte organisationer til ændringer af reglen, herunder også nærværende anbefaling. 

Regeringen vil besvare denne anbefaling, når der på et senere tidspunkt (dog ikke senere end Q3 2021) er taget samlet stilling til de indkomne forslag i forlængelse af den gennemførte evaluering.