Nummer: 50

FJERN KONTANTPLIGTEN I B2B-HANDEL

Kontantreglen lempes således, at virksomheder, der primært handler på det professionelle marked (B2B-markedet), frit kan vælge, om de ønsker at modtage kontanter i deres B2B-butikker eller ej. 

Dato:
30. september 2020
Type af anbefaling:
National lovgivning
Tema:
Øvrige anbefalinger
Ansvarlig ministerium:
Erhvervsministeriet
Status på anbefaling:
Følges delvist

Kontantpligten indebærer bl.a., at fysiske B2B (Business-to-Business)-butikker ikke kan afvise kontanter, hvis forretningen er bemandet og modtager elektroniske betalingsinstrumenter som f.eks. betalingskort. Eksempler på fysiske B2B-butikker er Carl Ras, Inco og Sanistål.

B2B-handel defineres som handel (køb og/eller salg) mellem to virksomheder.

Flere virksomheder efterspørger, at kontantpligten fjernes i de butikker, der primært er rettet mod B2B-kunder, da det er en byrde for virksomhederne at skulle opretholde et set-up, som gør dem i stand til at tage imod kontanter i deres fysiske B2B-butikker, specielt fordi langt størstedelen af kunderne ikke foretrækker at betale kontant. Håndtering af kontanter er for mange B2B-virksomheder forbundet med et betydeligt ressourceforbrug og opleves som omkostningstungt samt bøvlet for virksomhedens medarbejdere. 

De hyppigst anvendte betalingsformer til betalinger mellem virksomheder er kontooverførsler, betalinger via indbetalingskort, betalingskort samt gentagne opkrævninger - ikke kontanter. 

Anbefaling

Regelforum anbefaler, at kontantpligten fjernes for de butikker, der primært henvender sig til det professionelle marked (B2B-handel), og hvor mere end 75 pct. af butikkens omsætning stammer fra salg mellem virksomheder, samt hvor butikkens primære markedsføring er rettet mod erhvervsdrivende. 

B2B virksomheder med fysiske butikker skal dermed have et frit valg om, hvorvidt de ønsker at modtage kontanter i deres B2B-butikker uanset om butikken tager imod betalinger med betalingskort eller gennem apps.

Det foreslås, at de B2B-butikker, som ønsker at fravælge kontanter under disse betingelser, kan fremvise en tro og love- erklæring på, at mere end 75 pct. af butikkens omsætning stammer fra B2B-salg. 

Potentiale

Ifølge analyser fra Nationalbanken er det synligt, at kontanter fravælges mere og mere – i alle aldersgrupper . 

Ydermere er kontanter ikke blandt de mest anvendte betalingsformer til virksomhedsbetalinger iflg. analyse fra Betalingsrådet, og indgår derfor slet ikke i deres analyse fra februar 2019 om ”Betalinger mellem virksomheder kostede samfundet 4,2 mia. kr.” .

Særlige hensyn i dansk kontekst

I 2018 blev kontantreglen lempet en anelse, idet butikker eller andre betalingsmodtagere, som er beliggende i områder, hvor der kan være en forhøjet risiko for røveri forbundet med modtagelsen af kontanter, kun er forpligtet til at modtage kontanter fra kl. 06.00 til kl. 20.00.

Relevant regulering

Kontantreglen bestemmer efter betalingslovens § 81, at betalingsmodtagere i tidsrummet fra kl. 06 til kl. 22 skal tage imod kontanter, hvis de modtager betaling med f.eks. betalingskort og mobile betjeningsløsninger.  

Yderligere oplysninger

Kontantreglen skal revideres i folketingsåret 2020 / 2021 jf. betalingslovens § 155, hvorfor det er aktuelt at komme med anbefalinger til ændringer netop nu.  

Svar til Regelforum

Det indgår i den politiske aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Nye Borgerlige og Alternativet af den 23. juni 2021 om det fremadrettede behov for revision, at aftalepartierne er enige om at fjerne kontantpligten i B2B-handel. For at gennemføre denne del af den politiske aftale planlægger regeringen i folketingsåret 2021/2022 at fremsætte forslag om en ændring af den såkaldte kontantregel (§ 81) i lov om betalinger.”

Regeringens afrapportering på anbefalingen

Anbefalingen er gennemført i det kontantpligten er tilpasset således, at betalinger fra betalere, der ikke er forbrugere, undtages kontantpligten. Ændringen trådte i kraft d. 1. juli 2022.