Nummer: 2

BEHOV FOR STØRRE GENNEMSIGTIGHED OM DATATILSYNETS PRAKSIS

Der mangler i dag gennemsigtighed omkring databeskyttelsesreglerne. Derfor anbefaler Regelforum, at Datatilsynet fremadrettet offentliggør langt flere afgørelser, herunder også afgørelser vedrørende problemstillinger, der ikke nødvendigvis har principiel karakter og/eller vidererækkende betydning.

Dato:
22. juni 2020
Type af anbefaling:
National lovgivning
Tema:
GDPR
Ansvarlig ministerium:
Justitsministeriet
Status på anbefaling:
Følges

Problem

Datatilsynet offentliggør på sin hjemmeside afgørelser truffet på baggrund af henholdsvis klager og tilsyn. 
 
Alene afgørelser, som skønnes at have principiel karakter og/eller vidererækkende betydning, offentliggøres på Datatilsynets hjemmeside.
 
Det vil imidlertid være relevant også at få offentliggjort praksis, som ikke nødvendigvis har principiel karakter og/eller vidererækkende betydning. 
 
Databeskyttelsesretlige dagligdagsproblemstillinger, som for Datatilsynet og persondataeksperter synes åbenbare, er ikke nødvendigvis åbenbare for virksomhederne. 

Anbefaling

Regelforum anbefaler, at Datatilsynet skaber yderligere gennemsigtighed og transparens om sin afgørelsesvirksomhed. Konkret skal Datatilsynet fremadrettet offentliggøre langt flere afgørelser, herunder afgørelser vedrørende problemstillinger, der ikke nødvendigvis har principiel karakter og/eller vidererækkende betydning.

Potentiale

Anbefalingen er relevant for virksomheder i alle brancher.
 
Anbefalingen skal ses i lyset af, at der fra virksomhedernes side er en stor usikkerhed om, hvorvidt man er compliant med databeskyttelsesreglerne. Mange virksomheder afholder væsentlige omkostninger til advokater, rådgivere og in-house eksperter for at sikre korrekt efterlevelse af reglerne. En større transparens og gennemsigtig kan bidrage til forøget klarhed om regelsættene. Endvidere kan det bistå til at afmontere myter.

Relevant regulering

Databeskyttelseslovens § 33

Svar til Regelforum

Fremover vil et større antal af Datatilsynets afgørelser og besvarelser på forespørgsler blive offentliggjort på tilsynets hjemmeside, så længe afgørende hensyn til private eller offentlige interesser ikke taler imod dette.

Datatilsynet er allerede nu begyndt at lægge flere afgørelser på tilsynets hjemmeside, herunder afgørelser, som tilsynet ikke mener nødvendigvis har en principiel karakter og/eller vidererækkende betydning.