Nummer: 2

BEHOV FOR STØRRE GENNEMSIGTIGHED OM DATATILSYNETS PRAKSIS

Der mangler i dag gennemsigtighed omkring databeskyttelsesreglerne. Derfor anbefaler Regelforum, at Datatilsynet fremadrettet offentliggør langt flere afgørelser, herunder også afgørelser vedrørende problemstillinger, der ikke nødvendigvis har principiel karakter og/eller vidererækkende betydning.

Dato:
22. juni 2020
Type af anbefaling:
National lovgivning
Tema:
GDPR
Ansvarlig ministerium:
Justitsministeriet
Status på anbefaling:
Følges

Problem

Datatilsynet offentliggør på sin hjemmeside afgørelser truffet på baggrund af henholdsvis klager og tilsyn. 
 
Alene afgørelser, som skønnes at have principiel karakter og/eller vidererækkende betydning, offentliggøres på Datatilsynets hjemmeside.
 
Det vil imidlertid være relevant også at få offentliggjort praksis, som ikke nødvendigvis har principiel karakter og/eller vidererækkende betydning. 
 
Databeskyttelsesretlige dagligdagsproblemstillinger, som for Datatilsynet og persondataeksperter synes åbenbare, er ikke nødvendigvis åbenbare for virksomhederne. 

Anbefaling

Regelforum anbefaler, at Datatilsynet skaber yderligere gennemsigtighed og transparens om sin afgørelsesvirksomhed. Konkret skal Datatilsynet fremadrettet offentliggøre langt flere afgørelser, herunder afgørelser vedrørende problemstillinger, der ikke nødvendigvis har principiel karakter og/eller vidererækkende betydning.

Potentiale

Anbefalingen er relevant for virksomheder i alle brancher.
 
Anbefalingen skal ses i lyset af, at der fra virksomhedernes side er en stor usikkerhed om, hvorvidt man er compliant med databeskyttelsesreglerne. Mange virksomheder afholder væsentlige omkostninger til advokater, rådgivere og in-house eksperter for at sikre korrekt efterlevelse af reglerne. En større transparens og gennemsigtig kan bidrage til forøget klarhed om regelsættene. Endvidere kan det bistå til at afmontere myter.

Relevant regulering

Databeskyttelseslovens § 33

Svar til Regelforum

Fremover vil et større antal af Datatilsynets afgørelser og besvarelser på forespørgsler blive offentliggjort på tilsynets hjemmeside, så længe afgørende hensyn til private eller offentlige interesser ikke taler imod dette.

Datatilsynet er allerede nu begyndt at lægge flere afgørelser på tilsynets hjemmeside, herunder afgørelser, som tilsynet ikke mener nødvendigvis har en principiel karakter og/eller vidererækkende betydning.

Regeringens afrapportering på anbefaling

Initiativet er gennemført til tiden, men forudsætter en kontinuerlig indsats fra Datatilsynets side.  

Datatilsynet har siden efteråret 2020 offentliggjort et væsentlig større antal afgørelser, herunder også afgørelser vedrørende problemstillinger, der ikke nødvendigvis har principiel karakter og/eller vidererækkende betydning. 

Datatilsynet har således samlet offentliggjort 67 afgørelser i 2020, og indtil videre er der blevet offentliggjort 37 afgørelser i 2021. 

Dette er en væsentlig stigning i forhold til 2018 samt 2019, hvor der blev offentliggjort henholdsvis 23 og 43 afgørelser. 

Datatilsynet forsøger dog også at formidle praksis på andre måder end ved at offentliggøre udvalgte afgørelser. Konkrete afgørelser indgår således også som eksempler i vejledende tekster og længere vejledninger, ligesom Datatilsynet i podcast-episoder også forklarer, hvad der er Datatilsynets praksis. I nogle tilfælde offentliggør Datatilsynet endvidere svar på konkrete forespørgsler samt de spørgsmål, som ligger til grund for skriftlige tilsyn, da de kan give et helt konkret indblik i aktuel praksis.