Regelforum sender 10 nye anbefalinger til regeringen

Erhvervslivets EU- og Regelforum afholdt d. 15. december sit fjerde møde, hvor 10 nye anbefalinger til regeringen blev vedtaget.  

Anbefalingerne omhandler både national- og EU-regulering. På nationalt niveau er data-dagsordenen i højsædet, hvor det ift. EU bl.a. handler om nabotjek af sammenlignelige landes implementering af EU-regulering og dansk fortolkning af EU-regler. 

Her er Regelforums nye anbefalinger:  

  1. En national datastrategi 
  2. Principper for national datagovernance mellem myndigheder og virksomheder 
  3. Offentligt privat-samarbejdsforum skal identificere projekter til datapartnerskaber og systemudvikling, som kan effektivisere dataudvekslingen mellem det offentlige og privat     
  4. Skab let adgang til bygningsdata     
  5. Offentliggør erhvervsmæssige indbrudsdata i realtid     
  6. Motorregisteret skal ikke pålægge virksomhederne indberetningsbyrder, når de samme oplysninger kan købes på markedet.     
  7. Eksisterende havnestatskontrolsystem bør anvendes til nye kontrolkrav af skibes affaldshåndtering     
  8. Forslag om digital afgift ved beskatning af digitaliseret økonomi bør så vidt muligt afvente OECD’s standard for området     
  9. Lastbilforhandlere skal kunne sælge lastbiler uden, at forhandleren skal anvende et administrativt tungt regelsæt, som ikke er tiltænkt dem     
  10. Nabotjek af den danske implementering af e-pengedirektivet særligt mhp. at belyse reglerne om elektroniske gavekort og tilgodebeviser     

Formand for Regelforum, Paul Mollerup, siger:  

”En af Erhvervslivets EU- og Regelforums styrker er, at anbefalingerne, vi kommer med til regeringen, kan spænde bredt og angribe byrder fra flere forskellige vinkler og på flere forskellige tidspunkter i processen. De anbefalinger, vi sender til regeringen nu, viser denne bredde med anbefalinger til både tidlig interessevaretagelse i EU, samt til selve udmøntningen af ny regulering og forbedring af eksisterende regulering.”  

Regelforum foreslår bl.a. en forenkling af kontrollen med skibes affald. Som det ser ud nu, vil EU-Kommissionens nye affaldsdirektiv betyde, at hele to myndigheder fremover skal kontrollere skibene. Det vil gøre kontrollen unødigt kompliceret og tidskrævende for både myndigheder, skibets besætning og virksomhederne. Regelforum anbefaler derfor, at det  nye kontrolkrav  inkluderes i den allerede eksisterende havnestatskontrol. 

På det nationale område har Regelforum bl.a. fokuseret på en ny lovændring af registreringsafgiftsloven, der betyder, at skatteministeren kan kræve, at alle virksomheder, der sælger brugte køretøjer, skal indberette priser løbende. Formålet med indberetningerne er at udvikle et semiautomatisk værdifastsættelsessystem, hvilket Regelforum ikke er modstander af. Regelforum skønner dog, at det vil medføre ca. 1.8 mio. manuelle indberetninger årligt, hvis indberetningskravet bliver en realitet, hvilket er en stor administrativ byrde for de ramte virksomheder. Men de manuelle indberetninger er unødvendige, da det er oplysninger, som allerede er tilgængelige gennem private aktører. Regelforum anbefaler derfor, at regeringen køber denne data, og dermed undgår, at erhvervslivet pålægges en unødvendig og væsentlig administrativ byrde.  

Anbefalingerne er nu på vej til regeringen, som tager stilling til dem efter et følg-eller-forklar-princip. Det betyder, at regeringen enten skal følge forummets anbefalinger eller forklare, hvorfor den vælger ikke at følge dem. 

Vi hører gerne fra dig… 
Er du stødt på en uforståelig eller besværlig regel? Hent vores anbefalingsskabelon (pdf) og send dit forslag til, hvordan reglen kan forbedres til os via regelforum@erst.dk

13. januar 2021